Galerie zdjęć

Więcej policyjnych patroli na terenie miasta i gminy Uniejów - porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

31 sierpnia 2017r. Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski wraz z Burmistrzem Miasta Uniejów Józefem Kaczmarkiem podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Wiążąca moc tego dokumentu zapewni mieszkańcom miasta i gminy Uniejów więcej patroli policyjnych. Jest to efekt współpracy komendy z lokalnymi władzami, które sfinansują ponadnormatywne służby stróżów prawa. Na ten cel gmina przekazała 5 tysięcy złotych.

Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, umundurowane patrole skierowane w najbardziej zagrożone miejsca mają za zadanie przeciwdziałać przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz  czuwać nad porządkiem publicznym  poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. Zorganizowanie dodatkowych patroli policji z pewnością zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych, którzy z atrakcji Uniejowa  korzystają przez cały rok.

 

Sporz./oprac. sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267

  • porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych
  • porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych