BEZPIECZNE FERIE 2018 - Galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Galerie zdjęć

BEZPIECZNE FERIE 2018

Niebawem rozpocznie się okres ferii więc policjanci z Poddębic ruszyli do szkół aby przekazać ważne informacje na temat bezpieczeństwa. W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo ..na stoku”, omawiane są m.in. zasady bezpieczeństwa na stokach narciarskich a także bezpieczeństwa na drodze.

W ramach działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo najmłodszych, szczególnie podczas zbliżających się ferii zimowych,  w dniu 17 stycznia 2018 roku policjantki z zespołu ds. nieletnich i patologii oraz dzielnicowy podległego rejonu spotkali się z uczniami Zespołu Szkół z Pęczniewa i Szkoły Podstawowej w Brzegu. Podczas prelekcji omówione zostały zasady dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych a także zagrożeń wynikających z kontaktów z osobami obcymi. Poruszono również tematykę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym m.in koniecznością używania elementów odblaskowych, gdzie na podstawie przykładów omówiono sytuacje związane z bezpieczeństwem pieszych. Uczniowie wysłuchali także porad związanych z bezpiecznego korzystania z internetu a także szkodliwości korzystania z środków psychoaktywnych w tym dopalaczy. Na zakończenie spotkań przekazano informacje związane z ogłoszonym konkursem plastycznym promującym bezpieczne zachowania na stoku oraz przekazano ulotki informacyjne. Nauczyciele i opiekunowie wysłuchali informacji na temat funkcjonowania służby dzielnicowego i otrzymali plakaty informacyjne.

Po raz kolejny policjanci z Poddębic spotkali się z uczniami aby przed feriami przekazać im ważne informacje na temat zagrożeń. Tym razem prelekcja powiązana z warsztatami odbyła się w Szkole Podstawowej w Poddębicach.

Podczas prelekcji, która odbyła się 18 stycznia br. policjantka z zespołu ds. nieletnich i patologii omówiła zasady dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo na lodowiskach i stokach narciarskich. Tutaj omówiono przypadki ostatnich tragicznych wydarzeń z udziałem dzieci, gdzie  podczas czasu wolnego dzieci wybrały do zabaw miejsca na przymarzniętych akwenach. Przedstawiono także sposoby prawidłowego postępowania w przypadku takich sytuacji. Podczas warsztatów przeprowadzonych z udziałem samych uczniów szczegółowo omówiono zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię a także bezpiecznych zachowań podczas jazdy samochodem. Poruszono także temat niechronionych uczestników ruchu – pieszych, którzy są grupą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa. Tutaj zaakcentowano konieczność noszenia elementów odblaskowych, które pozwalają uchronić od tego typu zagrożeń.

W ramach prowadzonego cyklu spotkań związanych z bezpiecznym wypoczynkiem podczas zbliżających się ferii tym razem policyjnych porad wysłuchała grupa maluszków z Wartkowic.

22 stycznia 2018 roku policjantka z zespołu ds. nieletnich i patologii spotkała się z milusińskimi z Przedszkola z Wartkowic, gdzie omówiono zasady dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych. Szczególny nacisk położono na tematykę związaną z korzystania z lodowisk, gdzie wyraźnie zaakcentowano zagrożenia związane z zabawą na zamarzniętych rzekach i zbiornikach. Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu były zagrożenia związane z ruchem drogowym, gdzie maluszkom przekazano informacje związane z prawidłowym przechodzeniem przez jezdnię, bezpiecznym zachowaniem podczas jazdy samochodem a także prawidłowymi reakcjami w kontaktach z osobami obcymi. Dzieciom przypomniano także numery telefonów alarmowych a także prawidłowych sposobów postępowania w przypadku różnych zdarzeń losowych.

 

Bezpieczne ferie z dzielnicowym

Podczas zbliżających się ferii zimowych nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży będą czuwać także dzielnicowi poddębickiej komendy. Lecz zanim przyjdzie ta chwila, stróże prawa wcześniej spotykają się z uczniami aby przekazywać im cenne informacje na temat potencjalnych zagrożeń związanych m.in. z wypoczynkiem.

23 stycznia 2018 roku dzielnicowy wraz z policjantką z zespołu ds. nieletnich i patologii spotkali się z przedszkolakami i uczniami z Zespołu Szkół z Dalikowa. Młodsza grupa dzieci wysłuchała podstawowych porad związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drodze a także zasad bezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi. Uczniowie klas I-VI poznali zasady bezpiecznego wypoczynku na lodowiskach i stokach narciarskich a także prawidłowych reakcji podczas zabaw na lodowiskach. Poruszono również tematykę związaną z ruchem drogowym omawiając zasady bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu. Tutaj szczególną uwagę poświęcono na stosowanie przez dzieci elementów odblaskowych. Kadra kierownicza szkoły została zapoznana przez dzielnicowego rejonu z działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa a także z działaniami dzielnicowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległym terenie. W sumie w spotkaniach udział wzięło około 130 dzieci wraz z opiekunami. Na zakończenie przekazano plakaty informacyjne związane z przedmiotową tematyką.

Kolejne spotkanie w  tym dniu odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej w  Wilamowie, gdzie policjanci omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas ferii. Podczas warsztatów z uczniami zaprezentowano m.in. podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także sposobów unikania zagrożeń podczas ataku psa. Szczególną uwagę położono jednak na zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci w czasie korzystania z tzw. dzikich lodowisk. Tutaj przedstawiono sytuacje związane ze zdarzeniami z udziałem dzieci, które przedstawiały niebezpieczne zabawy na zamarzniętym lodzie. Omówiono także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym przypominając uczniom o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Na zakończenie spotkania uczniowie wysłuchali zasad prawidłowych zachowań w szkole gdzie poruszono m.in. tematykę związaną z agresją wśród uczniów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z terenu powiatu poddębickiego, którzy czas ferii spędzają w domach, policjanci uczestniczyli w spotkaniu podczas którego przekazywali ważne informacje na temat potencjalnych zagrożeń. Prelekcja odbyła się 7 lutego br w ramach warsztatów plastycznych w Poddębickim Domu Kultury.

Podczas kolejnej prelekcji, która odbyła się 7 lutego br .w ramach konkursu plastycznego „Bezpieczne ferie”, policjantki z zespołu ds. nieletnich i patologii omówiły zasady dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo na lodowiskach i stokach narciarskich. Szczególny nacisk położono na temat zagrożeń na zamarzniętych zbiornikach. Podczas warsztatów przeprowadzonych z udziałem samych uczniów szczegółowo omówiono zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię a także bezpiecznych zachowań podczas jazdy samochodem. Poruszono także temat niechronionych uczestników ruchu – pieszych, którzy są grupą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa. Tutaj zaakcentowano konieczność noszenia elementów odblaskowych, które pozwalają uchronić od tego typu zagrożeń. Dzieci obecne na spotkaniu wykonały prace tematyczne, które zostaną wykorzystane do prezentacji w Poddębickim Domu Kultury.

 

Jak co roku przed feriami policjanci dzielą się kilkoma radami:

 • do zjeżdżania na nartach, sankach wybierajmy miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
 • nie stójmy blisko zjeżdżających saneczkarzy,
 • unikajmy stania pod drzewami, okapami, dachami, na których zgromadził się śnieg oraz sople lodu w znacznej ilości,
 • zawsze informujmy (w domu, schronisku) dokąd i którędy idziemy oraz planowym czasie powrotu,
 • na wycieczki po górach, lodzie wybierajmy się w zaufanym towarzystwie biorąc ze sobą sprawne środki łączności i asekuracyjne,
 • nie ślizgajmy się na zamarzniętych rzekach i jeziorach, korzystajmy raczej z zorganizowanych lodowisk oraz innych form czynnego wypoczynku na lodzie,
 • w przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej połóżmy się płasko na wodzie, rozłóżmy szeroko ręce i starajmy się wpełznąć na lód. Należy poruszać się w kierunku brzegu, leżąc cały czas na lodzie,
 • kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku! Pamiętajmy, że pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,
 • jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec,
 • jeżeli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej,
 • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do ciepłego pomieszczenia. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny.

Ferie zimowe to głównie czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Nieprzemyślane, lekkomyślne korzystanie z uroków zimy może zakończyć się tragicznie. Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach. Sprawdźmy czy w razie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP w Poddębicach asp. szt. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 • policjantka podczas prelekcji o bezpieczeństwie w Pęczniewie
 • podczas warsztatów z uczniami
 • podczas warsztatów z uczniami
 • dzielnicowy przekazuje plakat
 • policjantka prezentuje plakat konkursowy
 • zdjęcie pamiątkowe z uczniami
 • policjantka podczas prelekcji o bezpieczeństwie w SP w Poddębicach
 • zdjęcie pamiątkowe
 • policjantka podczas prelekcji o bezpieczeństwie w ZS w Wartkowicach
 • zdjęcie pamiątkowe
 • dzielnicowy przekazuje plakat dyrektorowi ZS w Dalikowie
 • policjantka przekazuje informacje o konkursie
 • policjanci z uczniami ZS w Dalikowie
 • podczas prezentacji pozycji bezpiecznej
 • policjantka podczas prelekcji o bezpieczeństwie w Wilamowie
 • uczniowie SP w Wilamowie podczas prelekcji o bezpieczeństwie
 • policjantka podczas prelekcji o bezpieczeństwie
 • policjantka podczas prelekcji o bezpieczeństwie
 • konkurs plastyczny w PDK