Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

ZOSTAŃ POLICJANTEM – Targi Pracy w Poddębicach

O tym jakie warunki musi spełniać kandydat na policjanta a także jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji opowiadali specjaliści Zespołu Kadr i Szkolenia z poddębickiej komendy podczas targów pracy w Poddębicach. W spotkaniu ze społecznością lokalną udział wziął również Komendant poddębickiej policji.

Łódzka policja regularnie organizuje nabór funkcjonariuszy. O tym jak wygląda procedura przyjęć a także jakie warunki trzeba spełnić aby zostać policjantem opowiadali przedstawiciele poddębickiej komendy policji na targach pracy, które odbyły się 7 czerwca 2017 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Poddębicach. Targi odbyły się pod patronatem Starosty Poddębickiego wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Poddębicach, gdzie swoje stanowiska wystawili m.in. przedstawiciele lokalnych firm oraz instytucji. Swoje stanowisko prezentowała także Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach, którymi przedstawicielami byli: Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski , oficer prasowy st.asp. Elżbieta Tomczak, dzielnicowy st.sierż. Bartosz Stelmasiak, specjalista ds. kadr, szkolenia i kontroli Agnieszka Lemiesz oraz technik Anna Bierzyńska.

Przedstawiciele komendy przekazywali zainteresowanym pełne informacje dotyczące naboru zaznaczając przy tym, że kandydaci powinni posiadać polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, posiadać średnie wykształcenie (nawet bez matury), uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby. W kolejności informowano o złożeniach odpowiednich dokumentów w komendach wojewódzkich oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych. W spotkaniu uczestniczył również dzielnicowy z terenu miasta Poddębic, który omawiał działanie aplikacji „ Moja Komenda”, „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” a także program „ Dzielnicowy bliżej nas”. Podczas targów przedstawiciele komendy promując służbę w policji, udzielali porad a także cennych informacji związanych z naborem oraz odpowiadali na pytania uczestników targów. Wszyscy zainteresowani otrzymali ulotki informacyjne i gadżety policyjne.

 

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice st. asp. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 • stoisko policji
 • Komendant Powiatowy wraz z przedstawicielami komendy
 • Starosta poddębicki wita wszystkich uczestników targów pracy
 • uczestnicy targów pracy
 • specjalista zespołu ds kadr informuje uczestników o naborze do policji
 • stoisko policji
 • uczzestnicy targów otrzymuja ulotki informacyjne
 • uczestnicy targów pracy
 • uczestnicy otrzymuja ulotki informacyjne
 • uczestnicy targów pracy
 • ulotka
 • ulotka