Handel Ludźmi na Świecie w 2017 roku - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Handel Ludźmi na Świecie w 2017 roku

Polska po raz kolejny zakwalifikowana do najwyższej grupy określanej Tier 1 jako kraj spełniający najwyższe standardy w przeciwdziałaniu i zwalczaniu handlu ludźmi. Polska po raz kolejny została zakwalifikowanego do najwyższej grupy określanej Tier 1 jako jeden z 36 krajów na świecie spełniający najwyższe standardy w przeciwdziałaniu i zwalczaniu handlu ludźmi. Spośród państw członkowskich Unii Europejskiej najwyższe standardy spełnia 19 krajów.

Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki wymaga od Departamentu Stanu opracowania corocznego raportu na temat walki z handlem ludźmi w poszczególnych państwach świata. Raport jest najobszerniejszym źródłem informacji o działaniach rządów na rzecz walki z handlem ludźmi. Raport obejmuje 187 państw w tym również Stany Zjednoczone.

Cały raport dostępny pod linkiem:

https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf