Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół - Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Panem Ireneuszem Stasiakiem w obecności koordynatora Pani Anny Majchrzak podpisali porozumienie dotyczące odbycia praktyk zawodowych uczniów na terenie jednostki Policji.

Uczniowie klas o profilu policyjnym będą odbywać praktyki w poddębickiej komendzie policji od 24 listopada br. do końca roku szkolnego i w tym  czasie zapoznają się z pracą w Zespole ds. Nieletnich i Patologii oraz Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Uczniowie wezmą również udział w spotkaniach prewencyjnych a także cyklicznych akcjach  na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu poddębickiego. Należy wspomnieć, że Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach już od 2011 roku współpracuje z RCKU w Wojsławicach promując tym samym pozytywny wizerunek Policji jak również propagując właściwe postawy obywatelskie i społeczne wśród młodzieży szkolnej.

 

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice asp. szt. Elżbieta Tomczak ( tel:695-406-267)

 

  • komendant podpisuje porozumienie z dyrektorem RCKU
  • porozumienie w sprawie praktyk