O bezpieczeństwie w sieci i …dopalaczach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

O bezpieczeństwie w sieci i …dopalaczach

Policjanci z Poddębic w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” objętej patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, kontynuują spotkania z uczniami szkół w powiecie poddębickim. Tym razem uczniowie z Zespołu Szkół w Pęczniewie i Zadzimiu wysłuchali porad związanych z bezpieczeństwem w sieci, gdzie omówiono m.in. aspekty związane z cyberprzemocą. Poruszono również temat dopalaczy oraz zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

28 listopada 2017 roku policjantka z zespołu ds. nieletnich i patologii wraz z dzielnicowymi spotkali się z uczniami z Zespołu Szkół z Pęczniewa i Zadzimia, gdzie podczas prelekcji omówiono m.in. zagadnienia dotyczące cyberprzemocy. Uczniowie wysłuchali porad związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu, gdzie na podstawie wybranych przykładów omówione zostały tematy związane z tym zagadnieniem. W kolejności poruszono temat związany z zagrożeniami korzystania z środków psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz alkoholu gdzie omówiono konsekwencje zażywania tego typu używek. Ponadto policjanci przekazali informacje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym kładąc nacisk na tzw. niechronionych uczestników ruchu. Tutaj zwrócono uwagę na konieczność używania elementów odblaskowych, które mogą uratować życie. Tego typu spotkania będą prowadzone cyklicznie na terenach szkół z terenu powiatu poddębickiego.

 

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP w Poddębicach asp.szt. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 

  • podczas prelekcji
  • policjantka podczas prelekcji na temat zagrożeń
  • podczas prelekcji z uczniami
  • dzielnicowy rozdaje ulotki tematyczne
  • zdjęcie pamiątkowe z uczniami