Na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem

Policjanci z Poddębic podczas działań Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw spotkali się z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, kadrą pedagogiczną oraz rodzicami uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Podczas prelekcji zwrócono m.in uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Policjanci z Poddębic aktywnie włączyli się w tygodniową akcję pomocy ofiarom przestępstw, podczas których w dniu 19 lutego 2018 roku spotkali się z nauczycielami oraz rodzicami uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Wszyscy zebrani wysłuchali porad w jaki sposób uzyskać pomoc  prawną, psychologiczną lub socjalną. Działania te skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem mają na celu wskazanie im drogi w walce o swoje prawa oraz przełamanie strachu przed zgłaszaniem się o tę pomoc. Dodatkowo podczas spotkania omówiono temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich, handlu ludźmi oraz założeń aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

  • podczas wykładu z uczestnikami spotkania
  • 'uczestnicy spotkania
  • prelekcja na temat pomocy prawnej