Twój świadomy wybór…praca w mundurze - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Twój świadomy wybór…praca w mundurze

Funkcjonariusze z KPP w Poddębicach promowali pracę policjanta wśród uczniów 3 klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Zawód kierowany do osób odpowiedzialnych, wytrwałych oraz gotowych na wyzwania spotkał się z dużym zainteresowaniem. Teraz dzielnicowi przeprowadzą cykl spotkań, aby uświadamiać młodzież o zaletach oraz trudach związanych z wykonywaniem zawodu policjanta.

15 marca 2018 roku w trakcie zorganizowanego spotkania przez policjantów z KPP w Poddębicach poruszana była tematyka dotycząca  praktycznych aspektów pełnienia służby w podstawowych komórkach Policji.

Dzielnicowy przedstawił młodzieży zalety oraz trudy związane z pracą w mundurze, omówił etapy rekrutacji oraz odpowiadał na liczne pytania. Ponadto policjantka ds. nieletnich wykorzystując okazję wyjaśniła młodzieży wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz przedstawiła założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa”.

W spotkaniach uczestniczyło około 35 uczniów z 3 klas technikum, którzy po zakończeniu edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach staną przed trudnym wyborem swojej pierwszej pracy. Uwzględniając ogromne zainteresowanie przedmiotową problematyką ze strony młodzieży  liczymy, iż tego typu spotkania przyczynią się do świadomego wyboru pracy w Policji.

p.o. oficer prasowy KPP w Poddębicach sierż.. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267