Policyjne działania „SMOG” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania „SMOG”

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach 27 września 2018 roku na terenie powiatu poddębickiego przeprowadzą akcję, która ma przeciwdziałać korzystaniu z pojazdów wyposażonych w silniki emitujące szkodliwe substancje przekraczające dopuszczalne normy.

Działania ukierunkowane są na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów. Z ruchu będą eliminowane pojazdy, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska w tym zakresie, m.in.: nadmierne zadymienie wskazujące na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną  emisję spalin.

Podczas działań funkcjonariusze będą przypominali, że przepisy prawa nakładają na kierowców obowiązek poruszania się sprawnym pojazdem. Artykuł 66. ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. pkt 1 lit. c cyt. ustawy, zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu. Jednocześnie funkcjonariusz nie może zezwolić kierującemu na dalsze używanie pojazdu.