STOP dyskryminacji, cyberprzemocy, dopalaczom ! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

STOP dyskryminacji, cyberprzemocy, dopalaczom !

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach nieustannie przypominają młodzieży czego powinni się wystrzegać, aby bez szkody na zdrowiu psychicznym oraz fizycznym realizowali obowiązek szkolny. Mundurowi wspólnie z uczniami omawiali najważniejsze zagadnienia, których znajomość może wpłynąć na ich korzystne decyzje w przyszłości.

19 listopada 2018 roku policjanci spotkali się grupą młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach. Pierwszoklasiści mieli okazję wysłuchać porad oraz wskazówek na temat unikania zagrożeń związanych z mową nienawiści, z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz zażywaniem dopalaczy czy  innych substancji nieznanego pochodzenia. Policjanci omówili nie tylko jak unikać, ale w jaki sposób reagować kiedy uczeń jest świadkiem podobnych zachowań. Mundurowi apelowali do młodzieży, aby potencjalnej ofiary uwikłanej w opisane sytuacje nie pozostawiać samej, a każdorazowy incydent zgłaszać kadrze pedagogicznej. Na zakończenie spotkania policjanci wykorzystując metodę zwaną „giełdą pomysłów” wspólnie z młodzieżą utrwalali omawiane zagadnienia.
Wiedza na temat w/w zjawisk oraz algorytm postępowania w przypadku ich wystąpienia pozwoli uczniom na wczesne rozpoznanie problemu i pomoc innym ludziom, nie tylko rówieśnikom.

st. sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267