Odprawa roczna podsumowująca rok 2018 - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna podsumowująca rok 2018

8 lutego 2019 roku podczas odprawy rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach podsumowano działania za rok 2018. W odprawie udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. logistyki, kierownictwo KPP w Poddębicach a także zaproszeni goście.

W spotkaniu, obok Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  - Włodzimierza Kalinowskiego i kadry kierowniczej  poddębickiej policji,  udział wzięli: Poseł na Sejm RP - Piotr Polak, Starosta Poddębicki - Małgorzata Komajda,  Z-ca Prokuratora Rejonowego - Marek Wojtysiak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Jacek Grzelakowski,  Wójt gminy Dalików – Radosław Arkusz, Wójt gminy Wartkowice - Piotr Kuropatwa oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - Mariusz Przybyła.

Podczas odprawy podsumowano 2018 rok przedstawiając osiągnięte wyniki, a także efektywność działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach podczas prezentacji scharakteryzował działania poddębickiej policji.

W 2018 roku na terenie powiatu poddębickiego stwierdzono 505 przestępstw ( o 13 mniej niż w roku 2017) z czego 369 zostało wykrytych. Wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 73%.

W ubiegłym roku na drogach powiatu poddębickiego doszło do  54 wypadków drogowych (w 2017 roku - 61) oraz 451 kolizji (w 2017 roku - 460 ). W wyniku zdarzeń drogowych śmierć poniosło 7 osób, natomiast 68 osób zostało rannych. Policjanci  wydziału ruchu drogowego nieustannie podejmują wiele działań, które maja na celu wyeliminowanie z dróg piratów drogowych oraz innych kierowców, którzy w rażący sposób łamią przepisy drogowe. 

Podczas odprawy podsumowano również roczne funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do grudnia 2018 roku policjanci zarejestrowali w sumie 150 zgłoszeń. W 79 przypadkach zostały one potwierdzone – 53%, natomiast w 26 przypadkach uznano te zgłoszenia jako „potwierdzone wyeliminowane”. W 26 przypadkach zgłoszenia nie zostały potwierdzone, a w 19 przypadkach były to zgłoszenia pomyłkowe. Zwrócono uwagę na funkcjonowanie narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która przynosi wymierne efekty, dzięki aktywności społeczeństwa.

Ponadto w 2018 roku w wyniku przeprowadzonych debat społecznych, dostrzegając potrzebę mieszkańców przywrócono zmodernizowany Posterunek Policji w Wartkowicach. Działanie to przełożyło się na obecność dzielnicowych  w wyznaczonym rejonie służbowym oraz kontynuowanie efektywnej współpracy z samorządami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu poddębickiego.
Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach - insp. Krzysztof Kotkowski zapowiedział także kontynuację działań ukierunkowanych na zmniejszenie przestępczości na podległym terenie oraz działalności profilaktycznej na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz  seniorów.
 

st.sierż.Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267