Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Walizka edukacyjna - szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień

Policjantka z KPP w Poddębicach podczas szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Dalikowie zaprezentowała nauczycielom walizkę edukacyjną, która zawiera substancje przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Dzięki takiemu narzędziu, edukacja rodziców, pedagogów i opiekunów jest o wiele łatwiejsza, a zapoznanie się z jej zawartością pozwala uświadomić dorosłym jak wymyślne metody i sposoby znajduje dzisiejsza młodzież na to, aby skutecznie ukrywać przed swoimi najbliższymi narkotyki lub inne substancje psychoaktywne.

27 marca 2019 roku to nietypowe spotkanie miało zwrócić uwagę pedagogów na zagrożenia jakie czyhają na uczniów i jak groźne jest zażywanie substancji psychoaktywnych przez młode osoby. Policjantka Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przekazała nauczycielom podstawowe informacje na temat symptomów i objawów, które mogą świadczyć o zażywaniu środków psychoaktywnych oraz podstawowych rodzajach narkotyków oraz dopalaczy. Zwrócono uwagę na zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą zażywanie w/w środków oraz poinformowano o odpowiedzialności karnej za posiadanie , udzielanie, handel czy produkcję środków odurzających. Zebranych poinformowano o tym na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz gdzie można szukać ewentualnej pomocy w przypadku nabrania podejrzeń, że dziecko może przyjmować tego typu substancje. Końcowym elementem spotkania, było omówienie zawartości kuferka. Walizka ta wykorzystywana jest przez poddębickich policjantów podczas kontaktów z nauczycielami, rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci i młodzieży, 21 marca br. podobne spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie.

st. sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267