Bezpiecznie nad Zalewem Jeziorsko - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Bezpiecznie nad Zalewem Jeziorsko

Wspólne patrole poddębickich policjantów z policjantami z Sieradza, ratownikami WOPR ze Zduńskiej Woli oraz druhami OSP z Proboszczewic będą odpowiadały za bezpieczeństwo osób wypoczywających podczas tegorocznych wakacji na terenie zbiornika i linii brzegowej „Jeziorsko”.

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach mł.insp. Krzysztof Kotkowski podpisał porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych. Porozumienia zawarte zostały na okres wakacyjny tj. od czerwca do końca sierpnia 2016 roku pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Poddębicach a Komendantem Powiatowym Policji w Sieradzu, Prezesem Zarządu OSP w Proboszczewicach oraz Prezesem WOPR ze Zduńskiej Woli.

W myśl zawartych porozumień poddębiccy stróże prawa wspólnie i przy udziale ratowników WOPR i druhów OSP będą pełnić służbę na wodzie z wykorzystaniem posiadanych łodzi motorowych. Służby będą pełnione na wodach i terenach przywodnych zbiornika „Jeziorsko” w obszarze linii brzegowej powiatu poddębickiego oraz sieradzkiego w każdy weekend w godzinach 12.00-20.00. Ponadto w ramach służb policjanci będą konsekwentnie przypominać wszystkim osobom wypoczywającym na tym terenie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na wodzie i w jej pobliżu. Należy pamiętać, że do najczęściej popełnianych błędów plażowiczów należą kąpiele w niebezpiecznych miejscach, pozostawianie dzieci bez opieki oraz pływanie sprzętem wodnym bez odpowiedniego wyposażenia i pod wpływem alkoholu.

 

Rzecznik prasowy st.asp. Elżbieta Tomczak (tel: 695-406-267)

  • podpisywanie porozumienia
  • podpisywanie porozumienia
  • komendanci KPP i ratownicy WOPR