Praca w mundurze...Twój świadomy wybór - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Praca w mundurze...Twój świadomy wybór

30 maja 2019 roku uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach zwiedzali budynek komendy oraz poznawali tajniki pracy w Policji. Każdy miał możliwość zapytać o zasady i procedury rekrutacji oraz obejrzeć policyjny sprzęt.

W czwartkowy poranek dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach oprowadzili grupę licealistów po najciekawszych miejscach w jednostce. Uczniowie zobaczyli dziecięcy „niebieski pokój” przesłuchań, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, policyjną siłownię oraz strzelnicę. Mundurowi zaprezentowali sprzęt pomiaru prędkości oraz urządzenia sprawdzające stan trzeźwości,  omówili także działania i zadania poszczególnych pionów. Dodatkowo przedstawiciele Wydziału Kadr i Szkolenia omówili prezentację dotyczącą zasad i procedur rekrutacji, po której padło wiele pytań ze strony gości. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli także spot promujący pracę w policji oraz przedstawiający możliwości jakie daje praca w mundurze. Po obejrzeniu krótkiego filmu, kilka osób stwierdziło, że chciałoby podjąć się tego wyzwania  i zostać policjantem. Na koniec spotkania uczestnicy wysłuchali założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas”  oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, młodzież otrzymała także  tematyczne ulotki.

 

Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, jesteś nie karany/a i marzysz o ekscytującej pracy, musisz przyjść do nas!

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów określoną ilość punktów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna). Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Wszelkich informacji dotyczących naboru do Policji udziela asystent Wydziału Kadr, Szkolenia i Kontroli KPP w Poddębicach, tel. 0-43 678-94-48.

 

  • Licealiści znajdują się na sali konferencyjnej w KPP w Poddębicach. Oglądają prezentację multimedialną dotycząca promocji zawodu policjanta.
  • Uczniowie zwiedzają budynek KPP w Poddębicach, znajdują się na strzelnicy wraz z policjantami.
  • Policjanci rozdali ulotki informacyjne o pracy w Policji. Jeden z zainteresowanych trzyma ją w dłoniach.
  • Dzielnicowy oprowadza uczniów liceum po pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w KPP w Poddębicach.
  • policjantka przekazuje licealistom informacje o rekrutacji oraz naborze do Policji
  • Uczniowie oglądają prezentację multimedialną, zapoznają się z możliwościami jakie daje praca w Policji.