Odpowiedzą za nielegalny połów ryb - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzą za nielegalny połów ryb

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Poddębicach zauważyli dwóch mężczyzn, którzy w miejscu zabronionym, nielegalnie łowili ryby. Za złamanie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym grozi do 2 lat więzienia i utrata narzędzi służących do połowu.

26 lipca 2020 roku w godzinach popołudniowych, policjanci patrolowali rejon zapory wodnej Zbiornika Jeziorsko. Przy czołowej zaporze, funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn, którzy łowili ryby przy pomocy wędek w rejonie progu podpiętrzającego. Robili to w miejscu, gdzie wyznaczony został obręb ochronny i obowiązuje zakaz połowu. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce, gdzie zastali łowiących dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich dwie wędki. Wyszło również na jaw, że obaj nie mają karty wędkarskiej.  Złowione ryby zostały wypuszczone do rzeki. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sąd może orzec przepadek wędek.

Policja przypomina, że ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanowienie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk w obrębach chronionych. Należy zatem czytać tablice informujące o zakazach połowu i stosować się do przepisów, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.