Nowy policjant w poddębickiej komendzie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy policjant w poddębickiej komendzie

Kilka dni temu szeregi łódzkiego garnizonu zasilił nowy policjant. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, jego ślubowanie odbyło się w poddębickiej komendzie. Posterunkowy Krystian Jarosławski został skierowany do szkoły policyjnej.

28 września 2020 roku, Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski, odebrał słowa roty ślubowania od policjanta, który kilka dni temu wstąpił w szeregi policji.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Szef poddębickich policjantów pogratulował mu wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że służba w policji to zaszczyt, ale też ogromne zobowiązanie i poświęcenie. Posterunkowy Krystian Jarosławski, został skierowany na studia oficerskie I stopnia na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Studia trwają 4 lata, odbywają się w systemie skoszarowanym. Zwieńczeniem jest egzamin oficerski, po którym policjant wraca do jednostki, jako podkomisarz Policji. Życzymy pomyślnego ukończenia studiów.

  • Policjant w czasie składania ślubowania
    Policjant w trakcie składania ślubowania
  • Policjant odbiera akt ślubowania od Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach, insp. Krzysztofa Kotkowskiego.
    Policjant odbiera akt ślubowania od Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach insp. Krzysztofa Kotkowskiego.
  • Zdjęcie grupowe po ślubowaniu policjanta, na zdjęciu od lewej strony: mł. insp. Małgorzata Rzepecka, insp. Krzysztof Kotkowski, post. Krystian Jarosławski, mł. insp. Jarosław Zieliński, asp. szt. Krzysztof Jatczak.
    Zdjęcie grupowe po ślubowaniu policjanta