Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Poddębiccy policjanci egzekwują przepisy w żółtej strefie

Od soboty cały kraj znalazł się w „żółtej strefie”. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez mieszkańców regionu.

Od 10 października na terenie Polski, obowiązują nowe przepisy związane z pandemią COVID-19. W całym kraju wprowadzono między innymi, nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W związku z rosnącą falą zakażeń, nie będzie pobłażania dla osób świadomie łamiących przepisy. Osoba, która nie zasłania ust i nosa, musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu albo odkryciu ust lub nosa. Policjantów można spotkać na ulicach, targowiskach, skwerach, dworcach PKP. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa.

Najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa oraz częsta dezynfekcja rąk. Zasłanianie ust i nosa pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale także innych. W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych.