Służby ponadnormatywne w Uniejowie. - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Służby ponadnormatywne w Uniejowie.

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach mł. insp. Krzysztof Kotkowski wraz z Burmistrzem Miasta Uniejów Józefem Kaczmarkiem podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych.

26 września 2016 roku w Urzędzie Miasta Uniejów podpisano porozumienie o służbach ponadnormatywnych,
w ramach którego  przez kilka miesięcy mieszkańcy miasta i gminy będą mieli więcej patroli policyjnych. 
To efekt współpracy komendy z władzami miasta, które sfinansują ponadnormatywne służby stróżów prawa.
Na ten cel gmina przekazała kwotę 5 tyś. zł. Umowa będzie obowiązywać do końca  2016 roku. Służby ponadnormatywne od lat stanowią duże wparcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą skierowane w najbardziej zagrożone miejsca. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta Uniejów zadaniem funkcjonariuszy będzie przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń, poprawa porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.

 

 

 

Sporz. mł. asp. Bożena Olejniczak – KPP Poddębice tel. 695406267

  • podpisanie porozumienia