O bezpieczeństwie z rodzicami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie z rodzicami

Jednym z priorytetów działań policjantów z Poddębic jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej. Dlatego mając możliwość spotkań z rodzicami uczniów, policjanci przekazują ważne informacje związane z zagrożeniami na jakie mogą być narażone ich dzieci.

17 listopada 2016 roku w ramach działań prewencyjnych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, policjantka spotkała się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Niemysłowie. Grupa rodziców wysłuchała prelekcji, podczas której omówione zostały m.in. aspekty dotyczące przemocy rówieśniczej, oraz przejawów agresji wśród nieletnich, gdzie m.in. omówiono zjawisko stalkingu. Ponadto omówiono również zagadnienie dotyczące używaniu alkoholu, tytoniu oraz środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy przez osoby niepełnoletnie skupiając się przede wszystkim na konsekwencjach zdrowotnych. Kolejnym zagadnieniem był temat związany z cyberzagrożeniami. Tutaj skupiono się na przekazaniu informacji o bieżącym monitorowaniu stron internetowych, które są w  zasięgu dzieci i młodzieży i stanowią realne zagrożenia. Tematem kończącym prelekcje był aspekt związany z bezpieczeństwem najmłodszych na drodze. Rodzicom wskazano potrzebę wyposażenia dzieci jako „niechronionych uczestników ruchu drogowego” w elementy odblaskowe, które zapewnią im lepszą widoczność a tym samym bezpieczeństwo. Na zakończenie spotkania wszyscy rodzice otrzymali ankiety tematyczne, które posłużą do realizacji dalszych działań prewencyjnych na terenie tej placówki.

 

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 

 

  • policjantka podczas prelekcji dla rodziców