KASKADA - działania na drodze - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

KASKADA - działania na drodze

Policjanci z Wydziału Prewencji i Ruch Drogowego z Poddębic wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Łęczycy w dniu 6 grudnia 2016 roku w godzinach popołudniowych przeprowadzili na terenie powiatu poddębickiego działania pod hasłem „ KASKADA”.

Od szeregu lat potwierdza się fakt, że główną przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem kierujących pojazdami jest przekraczanie dozwolonej prędkości, niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków drogowych, a także alkohol. To właśnie te aspekty były brane pod uwagę podczas przeprowadzanych kontroli. Działania funkcjonariuszy ukierunkowane były również na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w zakresie  przewożenia osób i rzeczy, a także eliminowanie nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli stanu technicznego pojazdów.

 

Oprac./sporz.   mł. asp. Bożena Olejniczak tel. 695-406-267.