Potrącenie pieszego - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Potrącenie pieszego

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności! Kierowco pamiętaj! Przed przejściem dla pieszych zwalniaj i zachowaj szczególną ostrożność a pieszy powinien upewnić się czy może bezpiecznie przekroczyć jezdnię. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, podczas którego 24-latek kierujący toyotą potrącił przechodzącego przez jezdnię 61-letniego m mieszkańca powiatu. Pieszy doznał licznych obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala w Poddębicach.

27 grudnia 2016 roku o godzinie 21.30 w miejscowości Stary Gostków doszło do wypadku drogowego z udziałem pieszego. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Toyota Corolla 24-letni mieszkaniec powiatu, w terenie zabudowanym na prostym odcinku drogi, potrącił przechodzącego przez jezdnię 61-latka. W wyniku zdarzenia pieszy doznał obrażeń ciała i został umieszczony w szpitalu w Poddębicach. Kierujący toyota był trzeźwy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi poddębicka policja.

 

POLICJA APELUJE !

Piesi i rowerzyści, czyli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, to grupa użytkowników dróg, która jest szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia w konfrontacji z samochodami. Ponadto niesprzyjająca aura, brawura, alkohol a także zwykła nieuwaga kierujących może doprowadzić do tragedii. Niestety także zbyt duża prędkość oraz zbyt mała odległość  od poprzedzającego pojazdu może doprowadzić do poważnych w skutkach zdarzeń. Pamiętajmy również, że na drogach usytuowanych w pobliżu kompleksów leśnych może pojawiać się zwierzyna, która stwarza realne zagrożenie dla kierowców. Nie zapominajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa, które mogą uratować życie. Każdy pieszy poruszający się po drogach po zmierzchu poza terenem zabudowanym powinien posiadać elementy odblaskowe dzięki którym będzie bardziej widoczny przez pozostałych użytkowników.

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany

 • 1.zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 • 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
 • 3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
 • 4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 • 5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują
 • tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
 • 6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 • 7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się
 • z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po
 • tym przejściu.
 • 8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej,
 • przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się
 • odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest
 • rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

 

Art. 14. Zabrania się:

 • 1) wchodzenia na jezdnię:
 • a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
 • b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
 • 2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • 3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas
 • przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • 4) przebiegania przez jezdnię;
 • 5) chodzenia po torowisku;
 • 6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub
 • opuszczanie ich rozpoczęto;
 • 7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające
 • lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez
 • względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

 

 

Oprac. /sporz: Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak (tel: 695-406-267)