Mapa zagrożeń w powiecie poddębickim - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Mapa zagrożeń w powiecie poddębickim

Od września 2016 roku na terenie województwa łódzkiego działa serwis internetowy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku działania platformy mieszkańcy powiatu poddębickiego wskazali 123 zgłoszeń informujących min. o wykroczeniach szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Każde takie zgłoszenie jest szczegółowo weryfikowane przez policjantów.

Informacje wykorzystywane na mapie opierają się na trzech filarach. Po pierwsze: gromadzone są na niej informacje z policyjnych systemów informatycznych. Drugi filar to część interaktywna, z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, a trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli, z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Na mapie są informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie, takich jak kradzież, rozbój, uszkodzenie mienia, wymuszenie, pobicie, oszustwo "na wnuczka" i "na policjanta", a także przestępstwa na tle seksualnym, narkotykowe czy przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu i wypadkach drogowych. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Następnie Policja weryfikuje te sygnały. Jeśli informacje się potwierdzą, dane wprowadzane są wprost na mapy. Od początku działania platformy mieszkańcy powiatu poddębickiego wskazali 123 zgłoszeń w tym 52 zostało potwierdzonych. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami.

 

Aby wprowadzić dane do mapy należy skorzystać z linku :  https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

 

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)