Święto Policji 2018 - O nas - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Święto Policji 2018

8 sierpnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach odbyła się Uroczysta Zbiórka z okazji obchodów Święta Policji, 99 rocznicy powstania Policji Państwowej. To szczególny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy, to także czas awansów, nominacji i podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji.

O godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach rozpoczęła się Uroczysta Zbiórka, w której udział wzięli pośród znamienitych gości - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk oraz przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wicestarostą Powiatu Poddębickiego – Piotrem Binderem i Przewodniczącą Rady Powiatu – Małgorzatą Kuną. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele Rady Powiatu Poddębickiego, Komendant Państwowej  Straży Pożarnej w Poddębicach, Wójt  Gminy Zadzim, kierownictwo KRUS w Poddębicach, Przewodniczący Zarządu Emerytów i Rencistów Policji w Poddębicach oraz przedstawiciele instytucji i organizacji.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach oraz złożeniem meldunku przez Dowódcę uroczystości. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach przywitał przybyłych gości, po czym nastąpiło rozpoczęcie ceremonii wręczenia aktów mianowania. Funkcjonariusze odebrali z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasza Olczyka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach insp. Krzysztofa Kotkowskiego nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Na zakończenie uroczystości policjanci, policjantki oraz pracownicy Policji wysłuchali życzeń oraz podziękowań składanych  w imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej -  Piotra Polaka. Przemowę okolicznościową wygłosił także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Wicestarosta Powiatu Poddębickiego.  Po złożeniu przez Dowódcę uroczystości meldunku o zakończeniu Uroczystej Zbiórki, udano się na słodki poczęstunek.