Zarząd SEiRP - SEiRP - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Zarząd SEiRP

2 marca 2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SEiRP w Poddębicach za okres kadencji 2014-2017 r.

Wynikiem spotkania jest zmiana władz Koła SEiRP - stanowisko II V-CE Prezesa.

 

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

PREZES ZARZĄDU:

Mariusz Przybyła tel: 691-564-991 

V-CE PREZES

Krzysztof Lichański tel: 668-831-189

II  V-CE PREZES

Jan Szczech tel: 726-402-102

SEKRETARZ 

Ignacy Stasiak tel:783-357-118

SKARBNIK

Krzysztof Dąbrowski tel: 660-684-775

 

poczta e-mail: rzecznik@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

W skład Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Poddębicach obecnie wchodzi pięć osób. Liczba obecnych członków Stowarzyszenia - 47 osób.    

Punkt Przyjęć Interesantów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych czynny w każdy czwartek (po 1 i 15 dniu miesiąca) w godz. 16.00-18.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach ul. Narutowicza 2/4

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownictwem Zarządu.