Bal karnawałowy - SEiRP - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Bal karnawałowy

Członkowie poddębickiego koła emerytów i rencistów policyjnych spotkali się na balu karnawałowym w Poddębicach

 6 lutego 2016 roku w Sali „ Skorpion” w Poddębicach odbyło się spotkanie integracyjne Zarządu i członków Emerytów i Rencistów Policyjnych w Poddębicach. Spotkanie poprzedziło zebranie sprawozdawcze z działalności Zarządu Koła za 2015 rok poprzez wystąpienie Prezesa Zarządu SERiP w Poddębicach Pana Mariusza Przybyła, który w ciepłych słowach przywitał wszystkich członków oraz ich rodziny. Swoje wystąpienie zaprezentował także Pan Stanisław Słomka. W spotkaniu uczestniczył także Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach