Debaty społeczne

"Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo" - debata społeczna z seniorami z Poddębic

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zorganizowało debatę społeczną pod hasłem ,,Jak uniknąć zagrożeń – nie daj się oszukać!”. M.in. kluczowym elementem debaty było wskazanie seniorom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do dyskusji o bezpieczeństwie osób starszych zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Biblioteki Publicznej oraz mieszkańcy Poddębic.

11 maja 2017 roku o godzinie 17.00 w czytelni Biblioteki Publicznej w Poddębicach odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu osób starszych. W debacie oprócz Kierownictwa i policjantów poddębickiej jednostki udział wzięli seniorzy z powiatu poddębickiego oraz przedstawiciele Biblioteki.

Moderatorem debaty była oficer prasowy jednostki st. asp. Elżbieta Tomczak, która po przywitaniu uczestników przedstawiła scenariusz spotkania. Przedstawiono kadrę kierowniczą i policjantów obecnych na debacie w osobach: I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł. insp. Jarosława Zielińskiego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. szt. Krzysztofa Jatczaka, dzielnicowych podległych rejonów służbowych st. asp. Adama Majewskiego, st. asp. Grzegorza Śmiechowskiego oraz policjantkę zespołu ds. nieletnich i patologii sierż. Sylwię Kaźmierczak. Według scenariusza debaty głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł. insp. Jarosław Zieliński, który przedstawił ideę spotkania zaznaczając o tym, że kluczowym elementem debaty jest wskazanie seniorom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa a także potrzebę oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Poddębice. W kolejności swoje wystąpienie zaprezentował Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp.szt. Krzysztof Jatczak, który na podstawie prezentacji multimedialnej omówił zasady funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, zasady korzystania z aplikacji „Moja Komenda” a także aspekty dot. programu „ Dzielnicowy bliżej nas”. Przedstawiono także dzielnicowych z poszczególnych rejonów służbowych, którzy przekazali zgromadzonym seniorom pełne informacje dot. swoich danych kontaktowych a także możliwości i sposobów zgłaszania zdarzeń. Główną uwagę skupiono na zagadnieniach związanych z oszustwami, którymi ofiarami są osoby starsze i nieporadne życiowo. Tutaj policjantka zespołu ds. nieletnich i patologii omówiła zagrożenia wynikające z tzw. oszustw „na wnuczka” i „policjanta” podkreślając przy tym, że w takich przypadkach seniorzy powinni zachować szczególną uwagę i czujność aby nie stać się ofiarami takich przestępstw. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja, w ramach której uczestnicy wyrażali swoje spostrzeżenia i uwagi na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Poddębice. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. Uczestnicy debaty otrzymali także ulotki informacyjne od dzielnicowych rejonów z danymi osobowymi i kontaktowymi. Po zakończeniu spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak również podzielili się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami, które teraz będą podstawą do sformułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa seniorów.

 

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 

  • Wystąpienie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach
  • wystąpienie Zastępcy Naczelnika WPiRD
  • prezentacja aplikacji "Moja Komenda"
  • prezentacja KMZB
  • prezentacja programu " Dzielnicowy bliżej nas"
  • wystąpienie policjantki zespołu ds. nieletnich i patologii