Debaty społeczne

„Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo” – Debata w Zadzimiu

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zorganizowało debatę społeczną pod hasłem ,,Jak uniknąć zagrożeń?”. Kluczowym elementem debaty było wskazanie uczestnikom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do dyskusji o bezpieczeństwie zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele samorządu lokalnego, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

16 listopada 2017 roku o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zadzimiu się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. W debacie oprócz Kierownictwa i policjantów poddębickiej jednostki udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Zadzim.

Swoje wystąpienie jako pierwszy zaprezentował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł. insp. Jarosław Zieliński, który przedstawił ideę spotkania zaznaczając o tym, że kluczowym elementem debaty jest wskazanie mieszkańcom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa a także potrzebę oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Zadzim. Podczas prezentacji multimedialnej Komendant przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, podkreślając przy tym wiodącą rolę społeczności lokalnej w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń.

W kolejności swoje wystąpienie zaprezentował Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp.szt. Krzysztof Jatczak, który przedstawił m.in. założenia „Programu „Dzielnicowy bliżej nas”, przybliżając tym samym sylwetkę dzielnicowego z tego terenu. Z kolei dzielnicowy gminy Zadzim st.sierż. Bartosz Stelmasiak przekazał uczestnikom spotkania pełne informacje dot. swoich danych kontaktowych a także możliwości i sposobów zgłaszania zdarzeń. Podczas spotkania wszyscy mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. Po zakończeniu spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak również podzielili się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami, które teraz będą podstawą do sformułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice asp. szt. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • uczestnicy debaty społecznej w Zadzimiu
  • I Zastępca komendanta powiatowego policji podczas wystapienia
  • prezentacja multimedialna
  • ulotka kmzb