Debaty społeczne

Analiza potrzeb profilaktycznych w placówkach oświatowych - debata społeczna

Policjanci z KPP w Poddębicach spotkali się z przedstawicielami placówek oświatowych na debacie społecznej dotyczącej analizy potrzeb profilaktycznych w szkołach z terenu powiatu.

26 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach oprócz kierownictwa Policji tj.: Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach - insp. Krzysztofa Kotkowskiego, Kierownika Rewiru Dzielnicowych -  mł.asp. Bożeny Olejniczak, dzielnicowego miasta Poddębice – asp.szt. Grzegorza Śmiechowskiego oraz policjantki Zespołu ds. Nieletnich i Patologii – st.sierż. Małgorzaty Rzepeckiej udział w debacie wzięli przedstawiciele m.in.: Kuratorium Oświaty w Łodzi (Delegatura w Sieradzu) – Aleksandra Budzianowska, Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej – Katarzyna Stempień oraz licznie zgromadzeni dyrektorzy oraz kadra pedagogiczna z terenu powiatu poddębickiego.

Głównym celem tego spotkania było zdiagnozowanie oraz określenie potrzeb w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, jak również interdyscyplinarne podejście do zagrożeń występujących na terenie placówek.
Debata odbyła się w związku z podpisanym w dniu 9 marca 2018 roku porozumieniem pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim, a Łódzkim Kuratorem Oświaty Panem Grzegorzem Wierzchowskim .

Wykorzystując prezentację multimedialną  omówiono rolę dzielnicowego w profilaktyce oraz działanie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Ponadto prelegenci przedstawili obszary współpracy pomiędzy poddębicką komendą, szkołami oraz innymi instytucjami. Uczestnicy debaty mogli również obejrzeć spot Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi „Zostań jednym z nas” promujący służbę w Policji.

Przedstawicielka Kuratorium Oświaty omówiła obszary wsparcia szkół i placówek w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży . Natomiast Pani Katarzyna Stempień z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach przedstawiła  zagadnienia dotyczące najczęściej występujących problemów wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym.

W trakcie spotkania pedagodzy aktywnie włączyli się do rozmowy przekazując swoje sugestie i spostrzeżenia dotyczące podejmowanej współpracy pomiędzy szkołami, a Policją w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety, w których podsumowali przebieg i tematykę debaty.

Fot. O.Kurczewski

p.o. oficer prasowy KPP w Poddębicach sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267