Debata w UM Poddębice - Debaty społeczne - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Debaty społeczne

Debata w UM Poddębice

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach kontynuuje działania mające na celu utworzenie aktualnej „mapy zagrożeń” na terenie powiatu poddębickiego. W tym celu 8 lutego 2016 roku o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Poddębicach odbyła się pierwsza debata społeczna.

W spotkaniu oprócz Kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach uczestniczyli: przedstawiciele samorządu gminnego, Urzędu Miasta, przedstawiciele MGOPS, Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, PCPR w Poddębicach oraz mieszkańcy. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Marek Krzemiński, który przedstawił główne założenia i cele konsultacji społecznych. Swoje wystąpienie zaprezentował także  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł.insp. Krzysztof Kotkowski, który na podstawie prezentacji multimedialnej  omówił zagadnienie dot. idei tworzenia tzw. „map zagrożeń”, a także przedstawił aktualną analizę przestępstw i wykroczeń na terenie powiatu.Podczas spotkania wywiązała się dyskusja, podczas której poruszono m.in. zagadnienia dotyczące przejawów demoralizacji nieletnich, aspektów dotyczących osób bezdomnych na terenie miasta oraz temat dotyczący bezpieczeństwa na terenach osiedli. Na zakończenie konsultacji wszyscy uczestnicy otrzymali ankiety, które będą jednym z pomocnych narzędzi w zidentyfikowaniu zagrożeń. Zebrane informacje pozwolą na doprecyzowanie wniosków w celu utworzenia „mapy zagrożeń” powiatu poddębickiego. Kolejne konsultacje społeczne będą odbywać się cyklicznie w pozostałych gminach powiatu poddębickiego.

Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice st.asp.Elżbieta Tomczak

 

  • prezentacja multimedialna
  • Debata w UM w Poddębicach