Debata w OSP Uniejów - Debaty społeczne - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Debaty społeczne

Debata w OSP Uniejów

Druga debata społeczna odbyła się 12 lutego 2016 roku w OSP w Uniejowie w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Policji, samorządu gminy, Urzędu Miasta w Uniejowie, członkowie Uniwersytetu III Wieku, mieszkańcy miasta i gminy Uniejów oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

12 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali OSP w Uniejowie odbyło się spotkanie, w którym oprócz Kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach uczestniczyli: przedstawiciele samorządu, Urzędu Miasta, przedstawiciele Rady Miejskiej, seniorzy Uniwersytetu III Wieku oraz mieszkańcy miasta i gminy Uniejowa.

Spotkanie otworzył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł.insp. Krzysztof Kotkowski, który przedstawił główne założenia i cele konsultacji społecznych. Na podstawie prezentacji multimedialnej  zostały omówione zagadnienie dot. idei tworzenia tzw. „map zagrożeń”, a także aktualna analiza przestępstw i wykroczeń na terenie powiatu.                                    

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja, podczas której poruszono m.in. zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń podczas odbywających się cyklicznie masowych imprez kulturalnych oraz wydarzeń sportowych. Poruszono także temat dotyczący bezpieczeństwa na terenach osiedli a także przejawów demoralizacji nieletnich. Zwrócono również uwagę na zagadnienie dotyczące kontynuowania działań profilaktycznych skierowanych bezpośrednio do seniorów Uniwersytetu III Wieku w Uniejowie. Kolejnym tematem poruszonym przez uczestników konsultacji było zagadnienie dotyczące możliwości zapewnienia na terenie miasta i gminy Uniejów większej liczby policjantów. Na zakończenie konsultacji wszyscy uczestnicy otrzymali ankiety, które będą jednym z pomocnych narzędzi w zidentyfikowaniu zagrożeń. Zebrane informacje pozwolą na doprecyzowanie wniosków w celu utworzenia „mapy zagrożeń” powiatu poddębickiego. Kolejne konsultacje społeczne będą odbywać się cyklicznie w pozostałych gminach powiatu poddębickiego.

 

Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice st. asp. Elżbieta Tomczak

  • wystapienie Komendanta
  • Debata w OSP w Uniejowie