Debata w Ogrodach działkowych w Uniejowie - Debaty społeczne - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Debaty społeczne

Debata w Ogrodach działkowych w Uniejowie

18 marca 2016 roku o godzinie 17.00 w Sali ogrodów działkowych w Uniejowie odbyła się Debata społeczna z udziałem przedstawicieli: policji, Zarządu i członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „U Bogumiła” oraz mieszkańców miasta i gminy Uniejów. To już czwarta tego typu debata zorganizowana od początku 2016 roku na terenie powiatu poddębickiego.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach  przedstawiło ideę spotkania dot. tworzenia tzw. „mapy zagrożeń” zwracając przy tym szczególną uwagę na aspekty dotyczące wymiany informacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Uniejów. Podczas dyskusji mieszkańcy gminy wskazywali  swoje spostrzeżenia i uwagi dot. m.in.  poprawy bezpieczeństwa pieszych, bezpieczeństwa na terenach ogródków działkowych, aspektów związanych z osobami uczestniczącymi w polowaniach w rejonach zabudowań miejskich a także bezpańskich psów na terenie miasta. Na przedstawione postulaty uczestników spotkania, odpowiedzi udzielali przedstawiciele poddębickiej policji. Poruszono również temat osób starszych, samotnych i nieporadnych życiowo, gdzie omówiono schematy działań sprawców metodą na tzw. „wnuczka” i „policjanta”. Wskazano potrzebę monitorowania sąsiedzkiego pod kątem ujawnienia osób mogących dokonywać oszustw lub osób, które mogą wykorzystywać naiwność ludzką w celu podpisywania niekorzystnych umów finansowych bądź oferujących artykuły niewiadomego pochodzenia.

Mając na uwadze sposób przekazywania informacji zwrotnej dot. realizacji przekazywanych postulatów przez uczestników debaty ustalono, że zbiorcze informacje będą przekazywane do samorządu gminy, które zostaną wykorzystane m.in. podczas odbywających się cyklicznych sesji. Ponadto za pośrednictwem dzielnicowych zostaną przekazane informacje dot. realizacji postulatów na rzecz konkretnych miejsc zagrożonych oraz osób indywidualnych. Mając na uwadze dotarcie do jak największej rzeszy odbiorców, przekazywane będą również na bieżąco informacje z realizacji działań do lokalnych mediów. Na zakończenie debaty wszyscy uczestnicy otrzymali ankiety programowe, które będą przedmiotem wnikliwej analizy przez Kierownictwo poddębickiej policji w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Uniejów.

Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice st. asp. Elżbieta Tomczak

  • wystapienie Komendanta KP Uniejów
  • wystapienie Komendanta
  • rozmowy z mieszkańcami