Profilaktyka społeczna

Pogadanka o bezpieczeństwie podczas rozpoczęcia roku szkolnego

4 września 2017 roku poddębicka policja uczestniczyła w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie. Dyrektor placówki uroczyście przywitał uczniów, rodziców oraz kadrę pedagogiczną, którzy licznym gronem przybyli tego dnia do szkoły

Uroczystość rozpoczęcie  nowego roku szkolnego dla dzieci i młodzieży nie oznacza jedynie zakończenie wakacji, ale także początek nowej przygody. To właśnie w szkole  uczniowie nawiązują pierwsze przyjaźnie, zdobywają wiedzę oraz uczą się odpowiedzialności. Policja z Poddębic postanowiła wykorzystać ten dzień aby zadbać o bezpieczeństwo wychowanków placówki oraz ich rodziców. W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”  policjantka przeprowadziła krótką prelekcję z zakresu przepisów ruchu drogowego, m.in. przypomniała o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa, prawidłowym poruszaniu się w rejonie drogi oraz obowiązkowym posiadaniu elementów odblaskowych. Dzieci brały czynny udział w pogadance oraz zadawały mnóstwo pytań związanych z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Na koniec spotkania nie pozostało nic innego jak tylko życzyć wszystkim uczniom sukcesów w nauce, a kadrze pedagogicznej cierpliwości oraz wytrwałości w przekazywaniu wiedzy. 

 

Oprac./sporz. sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267

  • policjantka prowadzi pogadankę o zasadach bezpieczeństwa
  • dzieci wraz z rodzicami podczas szkolnej uroczystości