Profilaktyka społeczna

Dzielnicowi kręcą bezpieczeństwem w poddębickich podstawówkach

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administaracji od początku września 2017 roku dzielnicowi prowadzą akcję „Bezpieczna szkoła i droga do szkoły”. Oprócz kontroli kierowców i pieszych w okolicach szkół, maluchy z przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w prelekcjach z policjantami, podczas których poznają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kolejne z cyklu spotkań odbyły się 28 oraz 29 września w Szkole Podstawowej w Wilamowie, Zygrach oraz Niemysłowie. Dzieci z klas I-IV oraz przedszkolaki poznały prawidłowe zasady poruszania się po drogach a także zapoznały się z Kalendarzem Profilaktycznym. Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w scenkach tematycznych oraz odpowiadały na szereg pytań dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa  w drodze do szkoły i podczas samotnego pobytu w domu. W sumie w tym przedsięwzięciu udział wzięło 120 uczniów. Akcja prowadzona przez poddębickich stróżów prawa ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa najmłodszych w czasie drogi do szkoły, poprzez promowanie bezpiecznych postaw i zachowań a także zwrócenie uwagi na konieczność noszenia elementów  odblaskowych.

Dzielnicowi po zakończeniu spotkania omawiali z kadrą pedagogiczną założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz informowali, iż na stronach internetowych Policji i MSWiA znajdują się materiały edukacyjne na temat bezpieczeństwa, które dotyczą wielu zagadnień, w tym: ruchu drogowego, internetu, pożarów, podstaw pierwszej pomocy.

 

Oprac./sporz. sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel: 695-406-267