Profilaktyka społeczna

Strona znajduje się w archiwum.

Na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny”, policjanci z Poddębic prowadzą cykliczne spotkania z dziećmi z terenu powiatu poddębickiego, gdzie przekazują informacje dotyczące prawidłowych zachowań na drodze, w domu a także w placówkach szkolnych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom z powiatu poddębickiego, policjanci zainicjowali szereg spotkań z ich udziałem. Cykliczne prelekcje odbywają się w na terenie szkół  i przedszkoli, podczas których mundurowi omawiają zagadnienia dot. bezpieczeństwa na drodze, w domu, jak również zagadnień dotyczących bezpiecznych zachowań w placówkach. W starszej grupie wiekowej poruszono aspekty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu jak również tematów związanych z dopalaczami i środkami psychoaktywnymi. Milusińscy z przedszkoli wysłuchali fachowych porad związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym a także przestróg dotyczących kontaktu z osobą „obcą” i bezpiecznych zachowań w przypadku ataku psa. W spotkaniach uczestniczą dzieci i młodzież w różnej grupie wiekowej wraz z opiekunami, którzy z zaciekawieniem słuchają fachowych porad. Tego typu akcje będą kontynuowane przez poddębickich stróżów prawa aż do końca roku szkolnego.

12 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie z wychowankami Całodobowego Ośrodka Terapii uzależnień „To Tu” w Karnicach, 20 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kłódnej oraz 23 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267