Profilaktyka społeczna

Cyberprzemoc, dopalacze – spotkanie z pedagogami oraz rodzicami uczniów

Spotkania policjantów z rodzicami oraz pedagogami odgrywają ważną rolę w procesie edukacji młodzieży. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach podczas wizyt w placówkach szkolnych, uświadamiają o zagrożeniach oraz radzą jak ich unikać.

Spotkania odbyły się 18 i 19 września 2018 roku, wzięła w nich udział dyrekcja szkoły, kadra pedagogiczna oraz rodzice uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach oraz Szkoły Podstawowej w Porczynach. Policjanci uczestniczą w tego typu spotkaniach, aby uświadamiać o zagrożeniach wynikających z zażywania narkotyków, dopalaczy oraz przypominać o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Wykorzystując uwagę uczestników, mundurowi omówili wiele tematów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pierwszoklasistów oraz ich adaptację w nowym środowisku szkolnym. Funkcjonariusze podkreślali ogromną rolę rodziców  w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom młodzieży, uświadamiając słuchaczy, iż eksperymentowanie na tym etapie, może doprowadzić do konsekwencji długotrwałych, nieodwracalnych, a czasem również zagrażających życiu. Wspomniano także o odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz działaniach zmierzających do zminimalizowania przypadków przestępstw z nienawiści i braku tolerancji. Policjanci apelowali również do rodziców w kwestii współpracy z pedagogami, aby zapobiegać demoralizacji młodzieży we wczesnym etapie tego zjawiska. Na zakończenie spotkania wszyscy wysłuchali zagadnień związanych z aplikacją „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Dzielnicowy bliżej nas”, gdzie omówiono ich założenia oraz zakres działania.

st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, 695-406-267