TWÓJ DZIELNICOWY

Dzielnicowy o dopalaczach – wspólna akcja z ratownikami medycznymi

08 września 2017roku policjanci z Poddębic wraz zespołem pogotowia ratunkowego „Falck” spotkali się z uczniami oraz kadrą pedagogiczną Gimnazjum w Poddębicach. Tematem przewodnim było omówienie zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych w tym tak niebezpiecznych dopalaczy. Są to już kolejne działania profilaktyczne podejmowane przez funkcjonariuszy, aby uczulić młodych ludzi i uświadomić im, że tego typu środki mogą powodować śmiertelne zatrucia.

Wynikiem współpracy dzielnicowego  gminy Poddębic  z ratownikami medycznymi  „FALCK” było spotkanie  z młodzieżą  gimnazjalną oraz nauczycielami na temat dopalaczy. Dzielnicowy przestrzegał przed sięganiem po tego typu  środki zwracając  szczególną uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie tych substancji, mundurowy edukował słuchaczy na temat odpowiedzialności prawnej. Ratownik medyczny, który na co dzień ma styczność z tego typu sytuacjami, w trakcie prowadzonych rozmów podawał przykłady młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu, spróbowali dopalaczy, a w konsekwencji uzależnili się od nich, tracąc cenne zdrowie lub nawet życie, przypominając, że zażywanie środków psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy może powodować śmiertelne zatrucie.Młodzieży w  zrozumieniu tego trudnego tematu pomogła przygotowana prezentacja multimedialna,  która wyjaśniała zagadnienia z zakresu poruszonego tematu, a zamieszczona grafika obrazowała zmiany jakie zachodzą w młodym organizmie po zażywaniu substancji psychoaktywnych.Spotkanie to miało na celu nie tylko podnieść świadomość prawną związaną z narkomanią, ale także poszerzyć wiedzę młodzieży na temat jakże niebezpiecznych konsekwencji zażywania tych substancji. Ukazując negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na zażyty wcześniej środek odurzający policjanci wraz z zespołem ratownictwa medycznego chcieli ustrzec uczniów przed czyhającymi na nich zagrożeniami. Na zakończenie pogadanki dzielnicowy rozdał tematyczne ulotki oraz omówił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”. „Krajowa mapa zagrożenia bezpieczeństwa”.


 

Sporz./oprac. sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267

 

  • Dzielnicowy z ratownikiem medycznym omawia prezentację multimedialną
  • Uczniowie z zaciekawieniem słuchają porad dzielnicowego oraz ratownika medycznego na temat unikania zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy