Dzień otwarty w KPP w Poddębicach - TWÓJ DZIELNICOWY - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

TWÓJ DZIELNICOWY

Dzień otwarty w KPP w Poddębicach

Służyć i chronić – obowiązek i przywilej, pod tym hasłem uczniowie klas IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, zwiedzali mury Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. 21 listopada 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, odbył się dzień otwarty, którym głównym założeniem było zachęcenie młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji. Podczas spotkań z młodzieżą funkcjonariusze opowiadali o codziennej służbie, możliwościach rozwoju zawodowego oraz zasadach rekrutacji, a także satysfakcji, jaką daje możliwość niesienia pomocy innym.

       W trakcie dnia otwartego odwiedzający, z zainteresowaniem zwiedzali budynek policyjnej jednostki, m.in.: niebieski pokój przesłuchań, siłownię, strzelnicę oraz pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Około 60 młodych ludzi mogło zapoznać się z pracą policjantów. Korzystając z okazji, że uczestnikami spotkania byli uczniowie szkoły średniej, zachęcaliśmy do wstąpienia w szeregi policji. Do tego tematu szeroko odniósł się pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia poddębickiej komendy. Przedstawił warunki, jakie musi spełnić kandydat do służby, wskazał dokumenty, jakie należy złożyć. Omówił również etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz gdzie można znaleźć informacje na temat rekrutacji. Uczniom  rozdano informatory dla kandydatów do służby w policji. Spotkanie było też świetną okazją do tego, aby mundurowi podzielili się z młodymi ludźmi swoimi doświadczeniami zawodowymi.

st. post. Beata Orłowska,  tel. 695-406-267.