Dzielnicowy gminy Uniejów - Gmina Uniejów - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Uniejów

Dzielnicowy gminy Uniejów

Rejon nr 8mł.asp. Dariusz Gumiński dzielnicowy rejonu służbowego nr. 8 terenu wiejskiego Gminy Uniejów, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Brzeziny, Brzozówka, Czekaj, Czepów, Człopy, Dąbrowa, Felicjanów, Góry, Hipolitów, Kozanki Wielkie, Kuczki, Lekaszyn, Łęg Baliński, Orzeszków, Orzeszków Kolonia, Ostrowsko, Pągów, Rożniatów, Rożniatów Kolonia, Skotniki, Spycimierz, Spicimierz Kolonia, Stanisławów, Wielenin, Wielenin Kolonia, Wilamów, Wola Przedmiejska, Zaborów.

  TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 29 10 lub 690 115 477

dzielnicowy.uniejow2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VIII

na okres od 01.07.2020r. do 31.12.2020

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku w okresie wakacji z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.                                 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem dzieci związanych z wypoczynkiem w okresie wakacyjnym w szczególności  w rejonach zbiorników wodnych – ograniczenie popełniania wykroczeń, przez osoby kąpiące się w miejscach objętych zakazem kąpieli poprzez systematyczne kontrole rejonu służbowego w szczególności II zmiana. Wyciągnięcie konsenkwencji wobec osób naruszających przepisy prawne. Akcja informacyjna celem uniknięcia zakażeń koronawirusem.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

W okresie od 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r. obchód  rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem,  informowanie osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży jak i rodziców. Informowanie właścicieli oraz osoby zarządzające poszczególnymi zbiornikami wodnymi. Informowanie przedstawicieli kościołów oraz szkół by zwrócili uwagę na zaistniałe zjawisko podczas nabożeństwa oraz lekcji wychowania o społeczeństwie co przyczyni się do ograniczenia zjawiska oraz ujawnienia sprawców, na których można nałożyć grzywnę na drodze postępowania mandatowego lub sądowego a także w drodze postępowania karnego. Ponadto w miarę możliwości prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem radiowozu nieoznakowanego, częste kontrole w/w miejsc w szczególności II zmiana. 

W okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. obchód rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem, prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem radiowozu nieoznakowanego w szczególności kontrola zbiorników wodnych - dzikich kąpielisk.

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

  • Przedstawiciele szkól z terenów wiejskich – Wilamów , Wielenin.
  • Spotkanie i rozmowa z mieszkańcami oraz przedstawicielami kościołów jak i rodzicami.                                                                                                 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym-

Spotkanie ze społecznością lokalną, przedstawicielami szkół oraz młodzieżą szkolną. Obwieszczenia w gablotach parafialnych , propagowanie programu „ Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa”, informacja na stronie KPP w Poddębicach.