Dzielnicowy gminy Pęczniew - Gmina Pęczniew - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Pęczniew

Dzielnicowy gminy Pęczniew

Rejon nr 5 - mł. asp. Artur Gawrysiak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 5 terenu  Gminy Pęczniew, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Borki Drużbińskie, Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg, Drużbin, Dybów, Ferdynandów, Jadwichna, Kraczynki, Księża Wólka, Księże Młyny, Lubola, Łyszkowice, Osowiec, Pęczniew (Osiedle 40-lecia PRL, Osiedle Młodych, ul. Dąbrowska, ul. Główna, ul. Krótka, ul. Rynek, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Wodna), Popów, Wylazłów, Przywidz, Rudniki, Siedlątków, Wola Pomianowa, Zagórki.

TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 30 lub 690 115 347

dzielnicowy.poddebice5@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-235 Pęczniew ul. Główna 16

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-11.00

tel: 690-115-347

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu słuzbowego nr 5 na okres od 01.01.2018 r. do 31.06.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w porze wieczorowo - nocnej przez gromadzącą się młodzież w rejonie Rynku, budynku Urzędu Gminy oraz Szkoły w miejscowości Pęczniew poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dewastacje mienia oraz zaśmiecanie.                                                                                                                                                                                                     

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełniania czynów karalnych przez osoby przebywające we wskazanych miejscach.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez służby patrolowo - interwencyjne w porze wieczorowo - nocnej, konsekwentne reagowanie oraz stosowanie sankcji prawnych w stosunku do osób popełniających czyny karalne.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

a) Urząd Gminy w Pęczniewie, Sołtysi, Radni, Dyrekcja Szkoły w Pęczniewie. oraz Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnej.

b) Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, Radnymi, Dyrektorami Szkoły w Pęczniewie, spotkania z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Pęczniew

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkanie z sołtysami, społecznością lokalną oraz młodzieżą szkolną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.