Dzielnicowy gminy Wartkowice - Gmina Wartkowice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Wartkowice

Dzielnicowy gminy Wartkowice

Rejon nr 9 - asp. Sebastian Bierzyński  dzielnicowy rejonu służbowego nr. 9 terenu  Gminy Wartkowice, w skład którego wchodzą następujące miejscowości:

Biała Góra, Biernacie, Borek, Bronów, Brudnówek, Chodów, Drwalew, Dzierżawy, Grabiszew, Jadwisin, Kiki, Kłódko, Kolonia Kłódko, Konopnica, Krzepocinek, Lewiny, Łążki, Mrówna, Nasale, Ner, Ner Kolonia, Nowa Wieś, Nowy Gostków, Orzeszków, Parądzice, Pauzew, Pełczyska, Plewnik I, Plewnik II, Plewnik III, Plewnik IV, Polesie, Powodów I, Powodów II, Powodów III, Saków, Sędów, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Stary Gostków, Starzyny, Sucha, Sucha Dolna, Sucha Górna, Światonia, Truskawiec, Tur, Ujazd, Wartkowice (Plac Kościuszki, ul. Krótka, ul. Legionów Polskich, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Łowiecka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Nasienna, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Spółdzielcza, ul. Targowa, ul. Zachodnia), Wierzbowa, Wierzbówka, Wilkowice, Wojciechów, Wola Niedźwiedzia, Wola Dąbrowa, Wólka, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zawada, Zelgoszcz. 

TELEFON KONTAKTOWY: 690 115 348

dzielnicowy.uniejow3@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Wartkowicach

99-220 Wartkowice, ul.Targowa 17

tel. 690 115 348

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu służbowego nr 9 na okres od 01.01.2018 r. do 31.06.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zwiększające się zjawisko występowania bezpańskich psów oraz zwiększająca się liczba zdarzeń drogowych z ich udziałem na terenie gminy Wartkowice. Występowanie przypadków niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

- Ograniczenie przypadków bezpańsko biegających psów po terenie gminy Wartkowice.

- Uświadomienie mieszkańcom gminy Wartkowice konieczności właściwego sprawowania nadzoru nad zwierzętami na terenach posesji oraz zachowaniu środków ostrożności
   przy ich trzymaniu.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- spółpraca z przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych w tym z sołtysami oraz instytucjami zajmującymi się działaniami pomocowymi dot. zwierząt.

-  Zwiększenie nadzoru przez dzielnicowego nad osobami trzymającymi zwierzęta domowe i hodowlane oraz bezwzględne reagowanie na przypadki niezachowania środków
   ostrożności przy ich trzymaniu.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Przedstawiciele Urzędu Gminy w Wartkowicach

- Sołtysi sołectw gminy Wartkowice.

- Schroniska , ośrodki i lecznice dla zwierząt.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Przekazanie informacji na zorganizowanych spotkaniach z społeczeństwem.

- Systematyczne przekazywanie informacji mieszkańcom gminy podczas obchodu rejonu służbowego.