Dzielnicowy gminy Dalików - Gmina Dalików - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Dalików

Dzielnicowy gminy Dalików

Rejon nr 4 - sierż. sztab. Grzegorz Florczak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 4 terenu Gminy Dalików w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Aleksandrówka, Antoniew, Antoniew-Lubocha, Bardzynin, Brudnów I, Brudnów II, Brudnów III, Brudnów IV, Brudnów V, Brudnów Stary, Budzynek, Dalików (Plac Powstańców, ul. Łęczycka, ul. Łódzka, ul. Osiedlowa, ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia), Dąbrówka Górna, Dąbrówka Nadolna, Dąbrówka Woźnicka, Dobrzań, Domaniew, Domaniewek, Dzierżanów, Emilianów, Eufemia, Fułki, Gajówka Kolonia, Gajówka Parcel, Gajówka Wieś, Huta Bardzyńska, Idzikowice, Janów, Julianów, Karolinów, Kazimierzów, Kołoszyn, Kontrewers, Krasnołany, Krzemieniew, Kuciny, Lubocha, Madaje Stare, Marcinów, Marysin, Oleśnica, Ostrów, Piotrów, Przekora, Psary, Rozynów, Sarnów, Sarnów PGR, Sarnówek, Stanisławów, Stefanów, Symonia, Tobolice, Wilczyca, Wilków, Witów, Władysławów, Włodzimierzów, Woźniki, Wyrobki, Zdrzychów, Złotniki A, Złotniki B, Złotniki Kolonia.

 TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 29 lub 690 115 452

dzielnicowy.poddebice4@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-205 Dalików ul. Plac Powstańców 1 

Punkt czynny w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10.00-12.00

tel: 690-115-452 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4

na okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 Zachowanie szczególnych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. W okresie zimowym działania pomocowe wobec osób bezdomnych i nieporadnych życiowo z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.                                                                                                                                                                                             

2. Zakładany cel do osiągnięcia.  

  • Zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem zwierząt oraz przypadkom pogryzień przez psy                                                                                               
  • Wzrost świadomości mieszkańców o konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść w przypadku naruszenia przepisów z art. 77 kw.
  • Zapobieganie zamarznięciom osób bezdomnych i nieporadnych życiowo.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym (01.07.-31.12.2020r.), spotkania z sołtysami sołectw (01.07.-31.12.2020 r.) oraz rozmowy z mieszkańcami na temat zachowania szczególnych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt  oraz o konsekwencji wynikających z art.77 kw. Krótkotrwałe obserwacje w ramach obchodu, represje wobec osób naruszających przepisy kodeksu wykroczeń. W okresie od 21.12.-31.12.2020 r. sprawdzanie pustostanów z uwaga na osoby bezdomne i nieporadne życiowo. Propagowanie KMZB oraz aplikacji Moja Komenda celem szybszej i lepszej reakcji na zaistniałe zdarzenia (podczas każdorazowych spotkań realizowanych w okresie od 01.07.-31.12.2020r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

  •  Urząd Gminy w Dalików
  •  Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, rozmowy z mieszkańcami, sołtysami, współpraca z  GOPS w Dalikowie (w okresie zimowym działania pomocowe wobec osób bezdomnych i nieporadnych życiowo).

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. przekazywanie informacji mieszkańcom na spotkaniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów przekazywanie informacji podczas obchodu, ulotki znajdujące się w Punkcie Przyjęć Interesantów w Dalikowie, strona internetowa KPP w Poddębicach.