Dzielnicowy gminy Zadzim - Gmina Zadzim - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Zadzim

Dzielnicowy gminy Zadzim

Rejon nr 6- sierż. Dominik Krawczyk dzielnicowy rejonu służbowego nr. 6 terenu  Gminy Zadzim, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Adamka, Alfonsów, Annów, Anusin, Babiniec, Bąki, Bogucice, Bratków Dolny, Bratków Górny, Budy Jeżewskie, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, Dąbrówka, Dzierzązna Szlachecka, Głogowiec, Górki Zadzimskie, Grabina, Grabinka, Hilarów, Iwonie, Jeżew, Jeżew PGR, Józefów, Kazimierzew, Kłoniszew, Kraszyn, Leszkomin, Maksymilianów, Małyń, Marcinów, Nowy Świat, Otok, Otok PKP, Pałki, Pietrachy, Piła, Piotrów, Ralewice, Ruda Jeżewska, Rudniki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Sikory, Skęczno, Stefanów, Szczawno Rzeczyckie, Urszulin, Walentynów, Wierzchy, Wiorzyska, Wola Dąbska, Wola Flaszczyna, Wola Sipińska, Wola Zaleska, Wyrębów, Zaborów, Zadzim, Zalesie, Zalesie PGR, Zawady, Zygry, Żerniki.

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 30 lub 690 115 346

dzielnicowy.poddebice6@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-232 Zadzim 44  - budynek Urzędu Gminy

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.30-13.30

tel: 690-115-346

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 6

na okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

  • Zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w porze wieczorowo - nocnej przez gromadzącą się młodzież w rejonie zmodernizowanego i odrestaurowanego Parku w miejscowości Zadzim poprzez spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie miejsca publicznego.
  • Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w msc. Rzeczyca.                                                                                                                                                                                               

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełniania wykroczeń przez osoby przebywające we wskazanych miejscach. Wyegzekwowanie zachowania zgodnego z prawem poprzez wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób naruszających przyjęte normy.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez służby patrolowo - interwencyjne w porze wieczorowo – nocnej. Wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia w tym naruszenie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, monitorowanie przydzielonego rejonu służbowego. Weryfikacja i realizacja naniesionych na KMZB zgłoszeń w II półroczu 2020 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

         a) Urząd Gminy Zadzim, Sołtys, Radni oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu.

         b) Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, Radnymi, spotkanie z przedstawicielami  Ochotniczej Straży  Pożarnej w Zadzimiu     

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkanie ze społecznością lokalną oraz młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu, ulotki znajdujące się w Punkcie Przyjęć Interesantów w Zadzimiu, strona internetowa KPP w Poddębicach.