Dzielnicowi miasta Poddębice - Miasto Poddębice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Poddębice

Dzielnicowi miasta Poddębice

REJON nr 1 asp.szt. Adam Majewski dzielnicowy rejonu służbowego nr. 1 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w południowej części Miasta, w skład którego wchodzą następujące ulice: Pułkownika Jerzego Mencla, Złota, Cmentarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Kaliska (nr nie parzyste1-161), Jana Kochanowskiego, Wspólna, Konopnickiej, Kosmonautów, Łódzka (parzyste 2-160), Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Myśliwska, Narutowicza, Osiedlowa, Partyzantów, Piaskowa, Plac Kościuszki (od nr 21 do nr 38), Polna, Południowa, Przejazd, Targowa, Wiejska, Wschodnia, Wyzwolenia, Zacisze, Zielona.

 TELEFON KONTAKTOWY : 43 678 94 53 lub 690 115 455

dzielnicowy.poddebice1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu służbowego nr 1 na okres od 01.01.2018 r. do 31.06.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Niewłaściwe parkowanie pojazdów na trawnikach  w rejonie nowo oddanej ulicy Zielonej, niszczenie roślinności w rejonie skwerków przed blokami oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych objętych zakazem.   

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie służbowym,  właściwe oznakowanie miejsc parkingowych

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami urzędów, wystąpienie do Wydziału Ruchu Drogowego o wzmożone kontrolę oraz respektowanie wykroczeń popełnianych poprzez osoby niewłaściwie parkujące pojazdy na podległym rejonie

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

         a) Wydział Ruchu Drogowego KPP w Poddębicach

         b) Rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami; pracownikami Spółdzielni mieszkaniowej, Urzędu Miasta

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną, prowadzenie rozmów z mieszkańcami osiedli, zamieszczenie  informacji na tablicach informacyjnych w blokach

 

 

 

REJON nr 2 asp.szt. Grzegorz Śmiechowski dzielnicowy rejonu służbowego nr. 2 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w północnej części Miasta w skład którego wchodzą następujące ulice:1-go Maja, Brzozowa, Cicha, Deczyńskiego, Dębowa, Dojazd, Jana III Sobieskiego, Janka Krasickiego, Kaliska  Kilińskiego, Klonowa, Krokusowa, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kwiatowa, Lipowa, Leśna, Łęczycka, Łódzka (nr nie parzyste 1-159 i parzyste 2-160), Miła, Młynarska, Morelowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parzęczewska, Piękna, Piotrowskiego, Plac Kościuszki (od nr 1 do nr 20), Pogodna, Poprzeczna, Północna, Przyszłość, Pułaskiego, Radosna, Różana, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Tulipanowa, Wesoła, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa.

TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 53 lub 690 115 453

dzielnicowy.poddebice2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu służbowego nr 2 na okres od 01.01.2018 r. do 31.06.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Niszczenie infrastruktury budynków użyteczności publicznej, zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności. W okresie zimowym działania pomocnicze wobec osób bezdomnych i nieporadnych życiowo z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.                                                                                                                                                       

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zredukowanie  przypadków  niszczenia infrastruktury, zapobieganie zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności. Zapobieganie zamarznięciom osób bezdomnych i nieporadnych życiowo.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, spotkania z mieszkańcami.

Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych i nieporadnych życiowo od dnia 01.01.2018 roku do czasu ustania niskich temperatur.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

MGOPS oraz PCPR w Poddębicach, patrole wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Poddębice.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną. Prowadzenie pogadanek oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Poddębice, tablicach informacyjnych.