Dzielnicowi miasta Poddębice - Miasto Poddębice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Poddębice

Dzielnicowi miasta Poddębice

REJON nr 1 asp.szt. Adam Majewski dzielnicowy rejonu służbowego nr. 1 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w południowej części Miasta, w skład którego wchodzą następujące ulice: Pułkownika Jerzego Mencla, Złota, Cmentarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Kaliska (nr nie parzyste1-161), Jana Kochanowskiego, Wspólna, Konopnickiej, Kosmonautów, Łódzka (parzyste 2-160), Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Myśliwska, Narutowicza, Osiedlowa, Partyzantów, Piaskowa, Plac Kościuszki (od nr 21 do nr 38), Polna, Południowa, Przejazd, Targowa, Wiejska, Wschodnia, Wyzwolenia, Zacisze, Zielona.

 TELEFON KONTAKTOWY : 47 845 22 53 lub 690 115 455

dzielnicowy.poddebice1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

na okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Dewastacja mienia i akty wandalizmu oraz spożywanie alkoholu przez młodzież  w porze wieczorowo – nocnej w rejonie Biblioteki, przy ulicy Zielonej jak również w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zakłóceń ładu i porządku publicznego w rejonie ulicy Zielonej ( teren Biblioteki)  oraz dewastacji mienia w rejonie osiedla przy ulicy Południowej, Przejazd, Zielona oraz ulicy Polnej (rejon Urzędu Pracy) w Poddębicach oraz reagowanie na zakłócenia porządku publicznego, jak również spożywanie alkoholu oraz akty wandalizmu celem poprawy bezpieczeństwa na podległym rejonie służbowym.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tego rejonu przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, Urzędem Pracy  jak również wzmożone patrole piesze w tym rejonie w godzinach wieczornych oraz nocnych. Rozmowy z właścicielami sklepów dokonujących sprzedaży alkoholu.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Urząd Miasta w Poddębicach (spotkania z władzami miasta oraz przedstawicielami instytucji samorządowych), Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Poddębicach, Prezes Zarządu TBS,  Dyrektor Urzędu Pracy (spotkania na temat bezpieczeństwa mieszkańców, działania Bezpieczny Senior), Zespół ds. Nieletnich i Patologii WPiRD (rozmowy profilaktyczne z młodzieżą w szkołach dot. spożywania alkoholu i konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi)

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną, pracownikami Urzędu Miasta w Poddębicach, Biblioteki Publicznej oraz pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej oraz TBS jak również  zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Poddębicach.                                              

 

 

 

 

REJON nr 2 asp.szt. Grzegorz Śmiechowski dzielnicowy rejonu służbowego nr. 2 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w północnej części Miasta w skład którego wchodzą następujące ulice:1-go Maja, Brzozowa, Cicha, Deczyńskiego, Dębowa, Dojazd, Jana III Sobieskiego, Janka Krasickiego, Kaliska  Kilińskiego, Klonowa, Krokusowa, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kwiatowa, Lipowa, Leśna, Łęczycka, Łódzka (nr nie parzyste 1-159 i parzyste 2-160), Miła, Młynarska, Morelowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parzęczewska, Piękna, Piotrowskiego, Plac Kościuszki (od nr 1 do nr 20), Pogodna, Poprzeczna, Północna, Przyszłość, Pułaskiego, Radosna, Różana, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Tulipanowa, Wesoła, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa.

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 53 lub 690 115 453

dzielnicowy.poddebice2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2

na okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych, niszczenie infrastruktury budynków użyteczności publicznej,  spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją.                                                                                                                                                                                                         

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zredukowanie przypadków nieprawidłowego parkowania, niszczenia infrastruktury, wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń poprzez częstą kontrolę miejsc objętych zakazem spożywania alkoholu. Kontrola miejsc grupowania się młodzieży

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Podczas każdej służby obchodowej prowadzenie systematycznych kontroli tych rejonów, natomiast podczas służby nocnej obserwacja tych miejsc. Wspólne patrole prowadzone przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne. Przynajmniej raz w miesiącu prowadzenie spotkań z mieszkańcami. Reagowanie na popełniane wykroczenia.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Wspólne patrole z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Poddębice oraz Wydział Kryminalny KPP Poddębice, współpraca z samorządem lokalnym.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie spotkań oraz pogadanek ze społecznością lokalną. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Poddębice i tablicach informacyjnych.