Strona główna arrow Aktualności
środa, 26 listopad 2014
 
 
Aktualności
KONKURS NA FILM Drukuj

 

Kuratorium Oświaty, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach oraz Polski Związek Motorowy zapraszają do udziału w internetowym konkursie na najlepszy amatorski film lub memo poruszające temat zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze strony nietrzeźwych kierowców samochodów.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół którzy ukończyli 15 lat.

Informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej KWP w Łodzi: www.wrd.lodzka.policja.gov.pl.–zakładka: KONKURS, Kuratorium Oświaty oraz na stronie internetowej KPP Poddębice - zakładka: KONKURS NA FILM).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs dla uczniów szkół którzy ukończyli 15 lat.
TRZEŹWY ZA KIEROWNICĄ”Kuratorium Oświaty, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie T., Sieradzu, Skierniewicach oraz Polski Związek Motorowy Oddział w Łodzi zapraszają
do udziału w internetowym konkursie na najlepszy amatorski film
lub memo poruszające temat zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze strony nietrzeźwych kierowców samochodów.

Lubisz kręcić filmy, robić zdjęcia i podzielasz pogląd, że nietrzeźwi kierowcy to niebezpieczeństwo dla „normalnych” ludzi. Możesz wygrać aparat cyfrowy.Wystarczy, że :


 1. poznasz regulamin konkursu dostępny na stronach KWP Łódź: www.wrd.lodzka.policja.gov.pl – zakładka KONKURS, Kuratorium Oświaty.


 1. nakręcisz film/opracujesz memo i zgłosisz je mailem do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i pod określonym hasłem (w/g wzoru podanego w regulaminie) umieścisz na YouTube,


 1. czekasz na ogłoszenie wyników…


i być może odbierzesz jako nagrodę - jeden z pięciu aparatów cyfrowych (każdy o wartości minimum ok. 700 zł). • Filmy/mema do konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2015 roku.

(wszystkie niezbędne informacje zawarte są w regulaminie konkursu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na najlepszy amatorski film

o tematyce zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Trzeźwy za kierownicą”.
 1. Konkurs na najlepszy amatorski film i „mem” poruszający temat zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze strony nietrzeźwych kierowców samochodów, zwany dalej „konkursem”, jest organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji
  w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim
  , Sieradzu, Skierniewicach, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego
  oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.


 1. Wziąć w nim udział może każdy uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej
  woj. łódzkiego, w wieku powyżej 15 lat.


 1. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie, zgłoszenie i umieszczenie
  na YouTubie filmu/mem-a o tematyce związanej z zagrożeniem w ruchu drogowym, powodowanym przez kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Filmy/mem-a powinny :

- zawierać krytykę podejmowania decyzji kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

- wskazywać na materialne i pozamaterialne skutki takiego postępowania,

- inspirować odbiorców do przeciwstawiania się opisywanym zachowaniom oraz nakłaniać ich do zgłaszania Policji (Straży miejskich/gminnych) napotkanych przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.


 1. Treść prac winna być zrozumiała, przyciągająca uwagę i zapadająca w pamięć.
  Nie może mieć ona charakteru niemoralnego ani sprzecznego z ogólnymi zasadami współżycia społecznego oraz nie może zawierać reklamy produktów.


 1. W konkursie mogą uczestniczyć mem-a oraz filmy spełniające następujące wymagania :

- czas trwania filmu: od 30 sekund do 2 minut,

- wykonanie w formacie pozwalającym na umieszczenie na serwisach internetowych,

- muszą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu (odczyt, kopiowanie, ponowna emisja).


 1. Filmy/mem-a zgłoszone do konkursu zostaną zamieszczone na specjalnej stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: www.wrd.lodzka.policja.gov.pl/konkurs .


 1. Zgłaszając filmy/mem-a do konkursu, autorzy automatycznie wyrażają zgodę
  na dalsze ich bezpłatne rozpowszechnianie w dowolnej formie przez organizatorów konkursu.


 1. Autorzy pięciu najlepszych prac zostaną nagrodzeni cyfrowymi aparatami fotograficznymi ufundowanymi przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
  w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu.


 1. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas Wojewódzkiego Finału Turnieju Motoryzacyjnego w maju 2015 r. (dokładny termin i miejsce wręczenia nagród zostaną przedstawione zwycięzcom konkursu przez przedstawiciela organizatorów z minimum tygodniowym wyprzedzeniem). Obowiązek przekazania nagród spoczywa na organizatorach konkursu.


 1. Udział filmu/mem-a w konkursie należy zgłosić za pośrednictwem arkusza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.wrd.lodzka.policja.gov.pl w zakładce KONKURS
  w terminie nie późniejszym niż 30 kwietnia 2015 r.


a) tytuł filmu/mem-a winien składać się z: „tytułu konkursu/ nadanego przez autora tytułu pracy” (przykład: „Trzeźwy za kierownicą/ Kieruję i widzę pijanego kierowcę),b) pracę z nadanym tytułem należy:

- w przypadku filmu wstawić na osobiste konto do serwisu „YouTube”, a link
do filmu wysłać wraz z wypełnionym arkuszem rejestracyjnym (dostępnym na stronie Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi w zakładce KONKURS) do w/w wydziału na adres: wrd@lodzka.policja.gov.pl ,

- w przypadku mem-a, przesłać go wraz z wypełnionym arkuszem rejestracyjnym (dostępnym na stronie Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi w zakładce KONKURS) bezpośrednio na w/w adres,

d) nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. pod adresem: www.wrd.lodzka.policja.gov.pl/konkurs


 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu .


 1. Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi pod hasłem „Myślę więc jestem, trzeźwy za kierownicą”.
Organizatorzy: 1. Kuratorium Oświaty w Łodzi,

 2. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,

 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,

 4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

 5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu,

 6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach,

 7. Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Łodzi,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARKUSZ REJESTRACYJNY

(do konkursu: „Trzeźwy za kierownicą”)

 

 

 

 

FILM/MEM

 

 

 

Imię:…………………………………………………………………………..

 

Nazwisko:…………………………………………………………………….

 

Adres mail:…………………………………………………………………...

 

Tytuł pracy:…………………………………………………………………..

 

Login do serwisu YouTube:…………………………………………………

 

Adres, nr i nazwa szkoły: ……………………………………………….......

 

………………………………………………………………………………...

 

Klasa:…………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 
Zapraszamy do udziału.

źródło: KWP w Łodzi

 

 
25.11.2014 r- wydarzenia Drukuj

Wypadek w Uniejowie

24 listopada 2014 roku o godzinie 13.10 w Uniejowie na ulicy Sienkiewicza doszło do wypadku drogowego. Kierujący vw transporterem 47-letni  mieszkaniec powiatu tureckiego, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do  zderzenia czołowego z samochodem marki citroen jumper kierowanym przez 52-latka z powiatu poddębickiego oraz samochodem marki renault clio, którym podróżował 30-latek z Wielkiej Brytanii. Kierujący vw doznał złamania mostka, urazu dłoni oraz wstrząśnienia mózgu a kierujący citroenem ogólnych potłuczeń. Obydwaj zostali przewiezieni do szpitala w Poddębicach. Kierujący renault clio doznał obrażeń wewnętrznych brzucha oraz urazu ręki i został przewieziony do szpitala w Turku. Postępowanie w tej sprawie prowadzi poddębicka policja.

 

Rzecznik prasowy KPP Poddębice asp. E. Tomczak (tel.695-406-267)

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Komendanta KP Uniejów Drukuj

OGŁOSZENIE Nr 3/2014
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PODDĘBICACH
z dnia 21 listopada 2014 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W UNIEJOWIE
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PODDĘBICACH

§ 1

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Uniejowie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

1.    w zakresie wymagań formalnych:

 

a. pełniący służbę w Policji;

b. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.).

 

 2.  w zakresie wymagań pożądanych:

   

a. co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,

b. mający co najmniej 5 – letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowany przez stanowisko objęte postępowaniem,

c. mający co najmniej roczne doświadczenie w  kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji,

d. kwalifikacje specjalistyczne w zakresie służby prewencyjnej lub kryminalnej,

e. znajomość struktury jednostki i problematyki związanej z realizacją ustawowych zadań, wykonywanych przez służbę prewencyjną i kryminalną, a także komunikatywność i doświadczenie
w kierowaniu zespołami ludzkimi,

g. posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

3. w zakresie wymagań dodatkowych:
a. posiadanie wykształcenia z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończone studia podyplomowe, przeszkolenie lub kurs z tego zakresu lub  z  zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

§ 2

Oferty kandydatów winny zawierać:
• CV i list motywacyjny,
• kopia ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu),

• potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby,
• pisemna koncepcja pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat
 (
Koncepcja pracy powinna zostać opracowana dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym  regulamin jednostki organizacyjnej Policji oraz szczegółowy zakres zadań komórki tej jednostki organizacyjnej Policji. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5 , marginesy standardowe 2.5 cm)
• oświadczenie kandydata - pisemna zgoda na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne,

·  oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących  w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat,

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),

·  kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),

·  kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu).

§ 3

Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do  przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie „Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji".

§ 4

 Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym (wynikający z karty opisu stanowiska pracy):

1.    kierowanie pracą Komisariatu zapewniając jego sprawne funkcjonowanie i realizację zadań wynikających z regulaminu jednostki;

2.    realizowanie zadań Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze administracyjnym  miasta Uniejów oraz gmin: Uniejów i Wartkowice, określone w ustawach i przepisach wykonawczych;

3.    współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i instytucjami
w zakresie problematyki dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie;

4.    nadzorowanie i koordynowanie działań podległych komórek organizacyjnych w zakresie planowania i organizacji służby, pracy dochodzeniowo – śledczej i operacyjno - rozpoznawczej

5.    współdziałanie z Prokuratorami, Sądami, Urzędami Skarbowymi, Celnymi i innymi podmiotami                    w zakresie zwalczania przestępczości i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

§ 5

Oferty, w zaklejonych kopertach z opisem: „Oferta w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie” z podaniem danych do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach
ul. Narutowicza 2/4, 99-200 Poddębice,  w terminie do dnia:  05 grudnia 2014 r. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać telefonicznie w Zespole ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, tel. 43 6789448.

§ 6

 Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 30 grudnia 2014 roku.

 

                                                                           KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
                                                                                                        W PODDĘBICACH
 
                                                                      

                                                                                   INSP. MAREK KRZEMIŃSKI

 

 
KAMPANIA POLICJI Drukuj

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

 


Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Jednym z patronów akcji jest Policja.

Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek  wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów. Stąd kolejna odsłona akcji społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!”.

Bohaterem kampanii jest pani Krystyna, która przed świętami zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki w wysokości czterech tysięcy złotych. Na stronie internetowej kampanii www.zanim-podpiszesz.pl można śledzić, jak każdego dnia rośnie jej dług, a wraz z nim stres i frustracja.

Za pomocą witryny kampanii można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa na rynku finansowym, poznać cztery zasady bezpiecznych pożyczek, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się, jak niebezpieczne kruczki prawne stosowane są w umowach, a także uzyskać dostęp do podstawowych aktów prawnych.

W czasie kampanii, w mediach będących partnerami społecznymi akcji, zostaną wyemitowane spoty informacyjne tłumaczone na język migowy oraz opatrzone wyraźnymi napisami.

Z kontroli przeprowadzonej w 2013 roku przez UOKiK wynika m.in., że dla części firm pożyczkowych głównym źródłem przychodów nie były odsetki od udzielonych pożyczek, ale różnego rodzaju prowizje i opłaty ponoszone przez konsumentów, które niekiedy nie były zwracane nawet w sytuacji odmowy udzielenia pożyczki.

Podmioty świadczące usługi pośrednictwa kredytowego oraz firmy pożyczkowe nie są w Polsce objęte nadzorem KNF i nie muszą mieć licencji, aby prowadzić działalność. Nie istnieje ponadto wymóg ich rejestracji, stąd trudno precyzyjnie określić ich liczbę.

Szacunki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, skupiającej tylko część firm pożyczkowych, wskazują że firmy te udzieliły w 2013 roku kredytów konsumenckich i pożyczek o wartości 2,7 miliarda złotych, a wartość ich należności z tego tytułu wyniosła na koniec roku 3,1 miliarda złotych.

Firmy pożyczkowe specjalizowały się w udzielaniu pożyczek na niskie kwoty i na krótkie terminy, tj. zajęły niszę produktową, którą banki przez wiele lat nie były zainteresowane. Średnia wartość pożyczki udzielonej przez firmy pożyczkowe w 2013 roku wynosiła około 1 300 zł, a w przypadku podmiotów sprzedających pożyczki wyłącznie przez Internet – około 600 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy przy kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!”.

Akcja jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspierają ją Telewizja Polska oraz Polskie Radio.

Strona kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl

KGP

 
AKCJA " TRUCK" Drukuj

Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Poddębice 18 listopada 2014 roku w godzinach 6.00-22.00 przeprowadzą na terenie powiatu poddębickiego działania pod hasłem „ TRUCK& BUS”.

Od szeregu lat potwierdza się fakt ,że główną przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem samochodów ciężarowych i autobusów jest zmęczenie kierujących oraz niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków drogowych. To właśnie te aspekty będą brane pod uwagę podczas przeprowadzanych kontroli. Działania te ukierunkowane będą również na eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób i rzeczy a także nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli stanu technicznego pojazdów.

 

Rzecznik prasowy KPP Poddębice

 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 5 z 2609