Strona główna arrow Aktualności
niedziela, 01 maj 2016
 
 
Aktualności
Turniej Bezpieczeństwa w ruchu drogowym Drukuj

22 kwietnia 2016r. odbyła się kolejna już - 39 edycja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Na terenie Gimnazjum w Poddębicach policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego zorganizowali eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

W eliminacjach brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Każdy uczestnik turnieju musiał rozwiązać test ze znajomości zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów oraz znaków drogowych. Następnie każdy uczeń sprawdził swoje umiejętności kierowania rowerem na trudnym torze przeszkód. Zacięta rywalizacja na torze przeszkód jak i pisemnym teście wyłoniła zwycięskie drużyny w kategorii gimnazjów jak i szkół podstawowych.

  

 

W kategorii szkół podstawowych: 

 

I   miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Poddębicach
II  miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie

III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Porczynach.W kategorii Szkół Gimnazjalnych:
I   miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Poddębicach
II  miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Uniejowie
III miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Domaniewie

    Finaliści Turnieju otrzymali puchary oraz zestawy słuchawkowe  ufundowane przez  WORD w Łodzi oraz puchary, dyplomy i gadżety od Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wszystkim zwycięzcom nagrody wręczył p.o Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach mł.insp. Krzysztof Kotkowski. 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU SERDECZNIE GRATULUJEMY

Poddębiccy policjanci dziękują wszystkim, za pomoc w organizacji powiatowego finału konkursu a w szczególności Dyrekcji Gimnazjum w Poddębicach za pomoc logistyczną w celu przeprowadzenia eliminacji.

 

 

 
 

 

Oprac./sporz. Rzecznik prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)      

 
Konsultacje z przedstawicielami oświaty Drukuj

 

Kontynuując  działania mające na celu utworzenie aktualnej „mapy zagrożeń” na terenie powiatu poddębickiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach odbyła się  kolejna konsultacja społeczna, w której tym razem udział wzięli dyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele szkół z terenu powiatu.


22 kwietnia 2016 roku o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej Starostwa w Poddębicach odbyło się spotkanie, w którym oprócz policjantów poddębickiej jednostki Policji uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele szkół. W pierwszej części spotkania, które otworzyła koordynator KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak, przedstawiono główne założenia i cele konsultacji społecznych. Podczas  spotkania wywiązała się dyskusja w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, podczas której przedstawiciele szkół wskazali m.in. potrzebę  monitorowania terenów przyszkolnych, w szczególności boisk sportowych, internatów, wiat przystankowych a także wskazali potrzebę kontynuacji działań profilaktycznych skierowanych do uczniów w zakresie patologii społecznych m.in. poprzez używanie alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy. Na pytania i sugestie przedstawicieli placówek na bieżąco odpowiedzi udzielali policjanci, podczas których wskazano możliwość ujęcia w dyslokacji służby patroli policyjnych w okolicach szkół i innych placówek ze zwróceniem uwagi na popełniane wykroczenia przez uczniów. Ponadto poinformowano o kontynuacji działań profilaktycznych we wskazanych tematach na terenach wszystkich placówek. Mając na uwadze sposób przekazywania informacji zwrotnej dot. realizacji przekazywanych postulatów przez uczestników spotkania ustalono, że zbiorcze informacje będą przekazywane do samorządu gminnego, które zostaną wykorzystane m.in. podczas odbywających się cyklicznych sesji. Jednocześnie aby dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców, przekazywane będą na bieżąco informacje z realizacji działań do lokalnych mediów. Uczestnicy konsultacji otrzymali ankiety, które zostaną szczegółowo przeanalizowane przez Kierownictwo Policji w celu zdiagnozowania potrzeb lokalnej społeczności jak również zniwelowania potencjalnych zagrożeń we wskazanym rejonie.

 

W drugiej części spotkania wszyscy uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z materiałem filmowym dot. zasad postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej a także poznania algorytmu czynności, które należy wykonać podczas tego rodzaju zdarzenia.

 

Na zakończenie spotkania na podstawie prezentacji multimedialnej, st. asp. Elżbieta Tomczak omówiła zagadnienia dotyczące przejawów dyskryminacji, braku tolerancji, zachowań na tle nienawiści rasowej jak również aspektów związanych z wielokulturowością. Zagadnienia te zostały poruszone z uwagi na kontynuację drugiego cyklu modułu szkoleniowego dla pedagogów i nauczycieli w celu podniesienia świadomości społecznej w tych ważnych aspektach. 

 

 

Oprac./sporz.: Rzecznik prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak

 

 

 


 

 

 
22.04.2016 r -wydarzenia Drukuj

Pijani na drodze

21 kwietnia 2016 roku policjanci z Poddębic zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Pierwszy z nich został zatrzymany o godzinie 15.40  w miejscowości Księża Wólka.  30-letni mieszkaniec powiatu kierował rowerem po drodze publicznej mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Z kolei o godzinie 16.45 w Siedlątkowie zatrzymano 72-letniego mieszkańca Łodzi, który kierował mercedesem mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

 

Oprac./sporz. Rzecznik prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 
20.04.2016 r-wydarzenia Drukuj

Pijani na drodze

19 kwietnia 2016 roku policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów. Pierwszy z nich został zatrzymany o godzinie 8.10 w miejscowości Chodaki.54-letni mieszkaniec powiatu, kierował rowerem po drodze publicznej mając 1,26 promila alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w bazie danych okazało się, że mężczyzna miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów do marca 2018 roku. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi amator "jazdy na podwójnym gazie" został zatrzymany o godzinie 18.30 w Panaszewie. 58-latek kierując rowerem miał 1,78 promila w organizmie. Został ukarany mandatem karnym.

 

Oprac./sporz. Rzecznik prasowy KPP Poddębice st.asp.Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 
Rekordowy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa Polaków Drukuj

W dniach 12-19 marca 2016 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków.

 

Zdecydowana większość Polaków (80%) uznaje swój kraj za bezpieczny. Przeciwnego zdania jest 16% ankietowanych. Należy zauważyć, że w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania Polacy znacznie częściej deklarują, że w Polsce żyje się bezpiecznie (odsetek wskazań wzrósł o 14 punktów procentowych), przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię (o 12 p.p.). Tak wysokiego wskaźnika poczucia bezpieczeństwa w kraju nie notowano w żadnej z dotychczas zrealizowanych edycji badania - Wykresy 1 i 2.

Wykres 1. Czy, Pana(i) zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)

 


Źródło: CBOS, 12-19 marca 2016 r., N=1007

 

 Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?  (w %)

Źródło: CBOS, 12-19 marca 2016 r., N=1007

 

Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Niemal wszyscy ankietowani (95%) twierdzą, że miejsce, w którym mieszkają można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Należy podkreślić, że wskaźnik bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania od kilku lat utrzymuje się na stabilnym i bardzo wysokim poziomie, ale jeszcze nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki – Wykresy 3 i 4.

Wykres 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

 


Źródło: CBOS, 12-19 marca 2016 r., N=1007

Wykres 4. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)


Źródło: CBOS, 12-19 marca 2016 r., N=1007

 

Opinie na temat zagrożenia przestępczością

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że większość Polaków nie obawia się takiego zdarzenia (62%). Warto dodać, że jest to najwyższy odsetek wskazań od 1996 roku, w którym po raz pierwszy zadano Polakom to pytanie (w porównaniu z poprzednią edycją badania liczba osób wskazujących na brak obaw o swoje bezpieczeństwo wzrosła o 13 p.p).

Około dwie piąte badanych (37%) obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa, przy czym odsetek wskazań w tym przypadku spadł o 11 p.p. w stosunku do ubiegłorocznych wyników.

Wykres 5. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)

 

 

Źródło: CBOS, 12-19 marca 2016 r., N=1007

 

Od 2000 r. zadawane jest również pytanie o obawy respondentów o to, czy ktoś z ich rodziny może stać się ofiarą przestępstwa. Wyniki wskazują, że ankietowani bardziej niż o siebie obawiają się o bezpieczeństwo swoich bliskich, przy czym ponad połowa respondentów (53%) twierdzi, że nie ma takich obaw. Przeciwne deklaracje składa 45% badanych – Wykres nr 6.

Wykres 6. Czy obawia się Pan(i) tego, że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny? (w %)


 

Źródło: CBOS, 12-19 marca 2016 r., N=1007

 Jak wynika z deklaracji badanych, w ciągu ostatnich pięciu lat co ósmy Polak (12%) padł ofiarą kradzieży. Co czternastemu (7%) włamano się do domu, mieszkania, domku letniskowego lub budynku gospodarczego. Na pobicie wskazuje 3% badanych, a na napad i rabunek – 2%. 4% ankietowanych podkreśla, że stało się ofiarą innego rodzaju przestępstwa, np. oszustwa finansowego, wandalizmu lub zastraszania. W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetki wskazań spadły w niemal wszystkich ww. kategoriach przestępstw – Tabela nr 1.


(KGP / ms)

Źródło: CBOS

 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 6 - 10 z 2859