Strona główna arrow Aktualności
wtorek, 31 marzec 2015
 
 
Aktualności
KOMUNIKAT POLICJI Drukuj

 

 

Dobre warunki atmosferyczne sprzyjają rolnikom, którzy już wyjeżdżają w teren aby wykonać pierwsze prace polowe. Dlatego jak co roku policjanci z Poddębic apelują aby przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze oraz podczas wykonywania prac polowych.


 

Osoby wykonujące prace polowe przy pomocy różnego typu maszyn rolniczych korzystają nie tylko z dróg polnych, ale również z dróg publicznych. Ich pojazdy jak i maszyny rolnicze często nie są oświetlone. Apelujemy do wszystkich właścicieli o właściwe oświetlenie maszyn rolniczych oraz systematyczne sprawdzanie ich stanu technicznego. Pamiętajmy, że nieoświetlone maszyny rolnicze stwarzają na drodze duże zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. Bez wątpienia ciężka praca w polu często kończy się w porach wieczorowych. Powracający do miejsc zamieszkania swoimi pojazdami do których często podpięty jest sprzęt rolniczy, muszą pamiętać aby być widocznym dla innych użytkowników dróg. Dzięki rozwadze i bieżącym kontrolowaniu stanu technicznego maszyn rolniczych możemy uniknąć wielu zagrożeń na drodze!!!

 

UWAGA!!!

Podczas prac polowych upewnij się, że:

 

  • maszyny rolnicze są sprawne technicznie, odpowiednio zabezpieczone, a ich użycie nie spowoduje tragedii,
  • każde uruchomienie kombajnu lub ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się, że w pobliżu nie bawią się dzieci,
  • uczulaj i pilnuj najmłodszych, aby nie wchodzili do strefy prac polowych,

 

 

 

  • nie przewoź dzieci na maszynach rolniczych, nawet na podwórku,
  • nie podejmuj pracy po spożyciu alkoholu,

 

 

 

  • nie proś dziecka o pomoc przy pracach za szkodliwymi substancjami (nawozy, rozpuszczalniki, smoła itp.);
  • włącz oświetlenie - bądź widoczny na drodze!!!

  

 

 

Rzecznik prasowy KPP Poddębice asp. Elżbieta Tomczak


 
Ocena działalności Policji Drukuj

Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji

 

Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, wynika, że 65 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Lepiej oceniany jest jedynie Prezydent oraz władze samorządowe.

Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało w marcu kolejną edycję badania instytucji publicznych na reprezentatywnej próbie 1062 dorosłych Polaków. Z badania wynika, że większość obywateli dobrze ocenia działalność Policji. Pozytywnie na temat pracy policjantów wypowiada się większość ankietowanych (65 proc.), natomiast przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów. W porównaniu z wynikami z września 2014 roku, odsetek dobrych ocen utrzymał się na podobnym poziomie (odnotowano spadek zaledwie o 1 punkt procentowy).

Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. Badani oceniali również władze samorządowe, kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, NFZ, instytucje finansowe, wojsko, CBA, służbę celną, instytucje wymiaru sprawiedliwości, IPN, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich. W tej edycji badania Policja znajduje się na trzecim miejscu wśród wszystkich ocenianych instytucji.

Źródło: MSW

 

Tagi: CBOS, badanie

 

 
DEBATA SPOŁECZNA W WARTKOWICACH Drukuj

 

20 marca 2015 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Wartkowicach, z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach odbyła się Debata społeczna, która w swoich założeniach miała m.in. zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania. W konsultacjach oprócz Kierownictwa poddębickiej policji udział wzięli m.in. radni, przedstawiciele samorządów, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Wartkowice.

 

Debatę poprzedziła akcja informacyjna skierowana do mieszkańców gminy Wartkowice, podczas której wystosowano zaproszenia dla wszystkich gości, zamieszczono komunikaty na stronie internetowej poddębickiej komendy oraz w Urzędzie Gminy Wartkowice. Debatę otworzył Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Marek Krzemiński, który na wstępie przedstawił kadrę kierowniczą w osobach: Komendanta Komisariatu w Uniejowie podkom. Adama Czerwińskiego, Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Roberta Granosika, Naczelnika Wydziału Kryminalnego podinsp. Jacka Wiśniewskiego oraz dzielnicowego gminy Wartkowice mł.asp. Sebastiana Bierzyńskiego i rzecznika prasowego asp. Elżbietę Tomczak. Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach przedstawił założenia debaty, podczas której wskazał potrzebę oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Główną uwagę zwrócono na podniesieniu świadomości społecznej mieszkańców w celu osiągnięcia wzajemnej współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz przedstawienie możliwości zapobiegania zagrożeń takich jak włamania, kradzieże, uszkodzenie mienia, patologie społeczne. Podczas wystąpienia Komendant poruszył również zagadnienie dotyczące możliwości wykorzystania w roku bieżącym służb ponadnormatywnych na terenie gminy Wartkowice.

W kolejności swoje wystąpienie zaprezentował Komendant Komisariatu w Uniejowie, który przedstawił zagadnienia dotyczące realizacji zadań przez podległym policjantów na tym terenie. Rzecznik prasowy poddębickiej policji omówiła działania prewencyjne, które są realizowane w ramach Programu „ Razem bezpieczniej w powiecie poddębickim” oraz kampanii „Wspólne Osiedla”, wskazując jednocześnie na potrzebę poszerzenia tematyki  szkoleniowej wśród uczniów i kadry pedagogicznej o informacje z zakresu szacunku i tolerancji wśród społeczności lokalnej w ramach „Krajowego Programu Działań na rzecz równego traktowania na lata 2013-2015” .  

 

Swoje wystąpienie zaprezentowali również radni, sołtysi i mieszkańcy gminy, podczas których poruszono aspekty dotyczące ujawniania przemocy domowej, monitorowania aktów wandalizmu, sprawowania opieki nad małoletnimi, zagrożeń w ruchu drogowym oraz demoralizacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 Przedstawiciele KPP Poddębice na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. Na zakończenie spotkania wszyscy mieszkańcy otrzymali ankiety, które będą przedmiotem wnikliwej analizy w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Wartkowice.

 

Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice asp. Elżbieta Tomczak

 

 
13.03.2015 r -wydarzenia Drukuj

Kradł na praktykach zawodowych. Policjanci Zespołu ds. nieletnich  realizując zadania w ramach akcji „Nielat”, ujawnili 16-letniego mieszkańca powiatu poddębickiego, który okradał swego pracodawcę. Policjanci ustalili, że chłopak podczas odbywania praktyk zawodowych w charakterze sprzedawcy w jednym ze sklepów spożywczych w gminie Poddębice, od lutego 2015 roku, wykorzystując nieuwagę właściciela sklepu, dokonał  kradzieży różnego rodzaju artykułów spożywczych oraz pieniędzy na łączną kwotę około 300 zł. Z ustaleń policjantów wynika, że 16-latek odbywał praktyki od września 2014 roku a na pomysł „skorzystania” z darmowych dóbr sklepowych wpadł w lutym 2015 roku. Pierwszym jego łupem  był baton  czekoladowy z półki sklepowej a potem pozostałe artykuły w postaci chipsów, alkoholu, soków i papierosów. Sprawca nie „pogardził” również pieniędzmi, które ukradł z kasy sklepowej i które potem wydał na swoje potrzeby. 16-latek został zatrzymany i w obecności rodziców przesłuchany, gdzie przyznał się do kradzieży. Teraz odpowie za swój czyn w myśl Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

 

Pijany i na zakazie

12 marca 2015 roku po godzinie 16.00 w miejscowości Zakrzew policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu, który kierował fordem modeno znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w bazie danych okazało się, że mężczyzna ma orzeczony obowiązujący zakaz sądowy prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

Rzecznik prasowy KPP Poddębice asp. E. Tomczak (tel.695-406-267)

 

 

 
OPINIA POLICJI Drukuj

W związku ze złożeniem wniosku przez klub sportowy RTS Widzew dotyczącego wydania opinii policji, 12 marca 2015 roku, po przeprowadzonej ponownej lustracji obiektu sportowego w Byczynie, Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach wydał opinię pozytywną.

Organizator dostosował obiekt do przedstawionych wcześniej zaleceń odnoszących się m.in. do poprawy stanu technicznego obiektu w Byczynie i po ponownej lustracji przeprowadzonej przez policję wydano przedmiotową opinię. We wspomnianym dokumencie Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach podkreślił jednak, że na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wszystkie mecze Widzewa w ramach rozgrywek I Ligii Piłki Nożnej odbywające się na stadionie w Byczynie, będą miały charakter imprezy masowej o podwyższonym ryzyku. W przypadku naruszenia tych przepisów, Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach będzie podejmował stosowne działania przewidziane przepisami prawa. Ostateczna decyzja co do zgody na rozgrywanie meczów na terenie obiektu sportowego w Byczynie należy jednak do Burmistrza Poddębic.

 

asp. Elżbieta Tomczak

Rzecznik prasowy KPP Poddębice

 

 

 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 6 - 10 z 2663